EISSN 2149-4975
pdf
Sodium Consumption And The Role Of Nursing In Heart Failure [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(15): 8-13 | DOI: 10.5543/khd.2017.21939

Sodium Consumption And The Role Of Nursing In Heart Failure

Ebru Konal, Melek Ardahan
Department of Public Health Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey

Heart failure (HF) is a chronic disease with a high incidence and prevalence rate both in our country and in the world, which is a major public health problem with increasing incidence with age. HF etiology is the most common cause of coronary artery diseases and hypertension with many chronic diseases. It is the most important determinant of disease development especially in cases of high blood pressure (BP). Consumption of nutrients with high sodium content is also considered as an independent risk-taker. Increased sodium intake, especially during hypertensive episodes, is the basis for the development of HF, leading to increased mortality and morbidity. To reduce mortality and morbidity in HF, various guidelines recommend restricting the amount of sodium taken in the diet. In this review, the relationship between HF and sodium, the effect of sodium restriction on dietary HF, and the role of the nurse are emphasized.

Keywords: Heart failure, Sodium, Nursing

Kalp Yetersizliğinde Sodyum Alımı Ve Hemşirenin Rolü

Ebru Konal, Melek Ardahan
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

Kalp yetersizliği (KY), hem ülkemizde hem de dünyada insidans ve prevelans açısından yüksek oranlara sahip, yaşla birlikte görülme sıklığı artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Etiyolojisinde pek çok kronik hastalık olmakla birlikte en yaygın nedeni koroner arter hastalıkları ve hipertansiyon olan KY’nde özellikle yüksek kan basıncı (KB) hastalık gelişiminin en önemli belirleyicilerindendir. Ayrıca yüksek sodyum içerikli besinlerin tüketimi de bağımsız bir risk etmeni olarak düşünülmektedir. Özellikle hipertansif olgularda alınan sodyum miktarının artması KY gelişimine zemin oluşturmakta, mortalite ve morbiditenin artmasına neden olmaktadır. Kalp yetersizliğinde mortalite ve morbiditenin azaltılması için çeşitli kılavuzlarda diyetle alınan sodyum miktarının kısıtlanması önerilmektedir. Bu derlemede, KY ve sodyum ilişkisi, diyette sodyum kısıtlamasının KY üzerine etkisi ve hemşirenin rolü üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, Sodyum, Hemşirelik

Ebru Konal, Melek Ardahan. Sodium Consumption And The Role Of Nursing In Heart Failure. Turk J Card Nur. 2017; 8(15): 8-13

Corresponding Author: Ebru Konal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.