E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 11 Sayı : 25 Yıl : 2020
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler

 

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi Turk J Card Nur: 11 (25)
Cilt: 11  Sayı: 25 - Ağustos 2020
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Bireylerin Kırılganlık Durumunun Belirlenmesi
Determination of Frailty Status of Elderly Individuals With Heart Failure
Merve Yalınkılıç, Kimya Kılıçaslan, Hilal Uysal, Saniye Bilgin, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2020.06025  Sayfalar 51 - 59

2.
Kalp Yetersizliği Hastaları ve Bakım Veren Aile Üyelerinde Yaşam Kalitesi, Depresyon, Anksiyete, Stres ve Spiritüel İyilik Hali Arasındaki İlişki
The Correlation Between Quality of Life, Depression, Anxiety, Stress, and Spiritual Well-Being in Patients with Heart Failure and Family Caregivers
Zehra Gök Metin, Aylin Helvacı
doi: 10.5543/khd.2020.93898  Sayfalar 60 - 70

3.
Koroner Arter Hastalarında Kalp Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması
Turkish Adaptation Study of the Heart Quality of Life Scale in Coronary Artery Patients
Özlem Duğan, Hicran Bektaş
doi: 10.5543/khd.2020.38278  Sayfalar 71 - 81

4.
Akut Koroner Sendrom Geçiren Hastalarda Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Determination of Risk Factors In Patients With Acute Coronary Syndrome
Aynur Kaynar Şimşek, Şule Ecevit Alpar
doi: 10.5543/khd.2020.08769  Sayfalar 82 - 89

DERLEME
5.
Kalp Yetersizliği Hastalarında Uyku Sorunları ve Nonfarmakolojik Tedavi Yöntemleri
Sleep Problems In Patients With Heart Failure and Non-Pharmacological Treatment
Abdullah Avcı, Meral Gün
doi: 10.5543/khd.2020.30974  Sayfalar 90 - 99

OLGU SUNUMU
6.
Deli Bal Zehirlenmesinde Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Nursing Care According To Functional Health Patterns in Mad Honey Poisoning: A Case Report
Yasemin Kalkan Uğurlu, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2020.50479  Sayfalar 100 - 104

 
Hızlı Arama

 
 
 
Copyright © 2020 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale