E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

 

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi Turk J Card Nur: 12 (28)
Cilt: 12  Sayı: 28 - Ağustos 2021
Özetleri Göster | << Geri
ORIJINAL ARAŞTıRMA
1.
İranlı Hastalarda Kardiyovasküler Hastalıklara Psikososyal Uyum ve Ruhsal İyilik Hali
Psychosocial Adjustment to Cardiovascular Diseases and Spiritual Well-Being in Iranian Patients
Hossein Rafiei, Mojtaba Senmar, Fateme Yousefi, Zahra Nemati
doi: 10.5543/khd.2021.85619  Sayfalar 75 - 80

2.
Hipertansiyonlu Hastalarda Tedavi Uyumu ve Sağlık Okuryazarlığı
Treatment Compliance and Health Literacy in Patients with Hypertension
Gülcan Bakan, Fadime Hatice İnci
doi: 10.5543/khd.2021.21032  Sayfalar 81 - 87

3.
Sağlıklı Yaşam Tarzına Ulaşma Eğilimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması ve Psikometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Turkish Adaptation and Psychometric Properties of Propensity to Achieve Healthy Lifestyle Scale
Duygu Kes, Fatime Şahin, Nurhayat Özkan Sevencan
doi: 10.5543/khd.2021.21018  Sayfalar 88 - 93

4.
Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda İlaç Uyumunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Medication Compliance in Patients with Heart Failure
Kadriye Sayın Kasar, Saadet Erzincanlı
doi: 10.5543/khd.2021.28247  Sayfalar 94 - 99

5.
Orem’in Öz Bakım Eksikliği Teorisine Dayalı Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Semptom Yönetimi, Öz Bakım Gücü ve Sağlık Davranışlarına Planlı Hasta Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi
Effect of Planned Education Based on Orem’s Self-Care Deficit Theory on Symptom Management, Self-Care Power, and Health Behaviors in the Patients Diagnosed with Heart Failure
Şengül Akdeniz, Zeynep Özer
doi: 10.5543/khd.2021.21007  Sayfalar 100 - 109

6.
İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör Hastalarında Algılanan Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri
Perceived Social Support and Hopelessness Levels in Patients with Implantable Cardioverter Defibrillator
Melike Çelik, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2021.46330  Sayfalar 110 - 119

DERLEME
7.
COVID-19 Süreci: Kardiyovasküler Sendromlar ve Hemşirelik Bakımı
COVID-19 Process: Cardiovascular Syndromes and Nursing Care
Mehtap Tan, Yasemin Çıracı Yaşar, İdris Yıldız
doi: 10.5543/khd.2021.72691  Sayfalar 120 - 125

8.
Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu ve Hemşirelik Bakımı
Extracorporeal Membrane Oxygenation and Nursing Care
Hafize Savaş, Zeliha Özdemir Köken, Sevilay Şenol Çelik
doi: 10.5543/khd.2021.70188  Sayfalar 126 - 133

OLGU SUNUMU
9.
Vena Cava Superior Sendromu Tanılı Bir Olgunun Hemşirelik Yönetiminde Kolcaba Konfor Kuramı’nın Kullanımı
The Use of Kolcaba Comfort Theory in Nursing Management of a Patient with Vena Cava Superior Syndrome
Berna Cafer Karalar, Canan Bozkurt, Türkan Çalışkan, Yasemin Yıldırım
doi: 10.5543/khd.2021.36349  Sayfalar 134 - 140

 
Hızlı Arama

 
 
 
Copyright © 2021 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale