EISSN 2149-4975
pdf
Does Hypertension Cause Sleep Problems? [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 2-8 | DOI: 10.5543/khd.2012.001

Does Hypertension Cause Sleep Problems?

Derya Özcanlı Atik1, Zeynep Erdoğan Zeydan2, Arife Albayrak Çoşar3
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University Health Sciences School, Kahramanmaraş, Turkey
2Marmara University Faculty Of Health Sciences-department Of Internal Medicine Nursing, Istanbul, Turkey
3Unye State Hospıtal, Ordu, Turkey

Sleep is a fundamental, physiological life necessity which is affected by pataphysiological, physical and environmental factors. The benefits of sleep were well recognized and is now established that sleep is absolutely crucial in promoting health and bodily function. Studies were found a strong relationship between decrease of sleep duration and quality with the rising incidence of hypertension. Interventions in order to improve sleep quality will contribute reduction in the incidence of hypertension.

Keywords: Sleep Problems, hypertension

Uyku Sorunları Hipertansiyona Neden Olur mu?

Derya Özcanlı Atik1, Zeynep Erdoğan Zeydan2, Arife Albayrak Çoşar3
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kahramanmaraş, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi- İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Ünye Devlet Hastanesi, Ordu, Türkiye

Uyku, patofizyolojik, fiziksel, psikolojik ve çevresel faktörlerden etkilenen kompleks, fizyolojik temel bir yaşam gereksinimidir. Uykunun yararları iyi bilinmektedir ve artık uykunun sağlık ve bedensel fonksiyonun desteklenmesi için kesinlikle çok önemli olduğu kabul edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, hipertansiyonun artan insidansı ile uyku süresi ve kalitesinin azalması arasında güçlü ilişkiler bulunmuştur. Uyku kalitesini artırmak için önlemlerin alınması, hipertansiyon sıklığının azalmasına katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uyku sorunları hipertansiyon

Derya Özcanlı Atik, Zeynep Erdoğan Zeydan, Arife Albayrak Çoşar. Does Hypertension Cause Sleep Problems?. Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 2-8

Corresponding Author: Derya Özcanlı Atik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.