EISSN 2149-4975
pdf
Motivational Interview for Compliance in Patients with Chronic Heart Failure [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 33-38 | DOI: 10.5543/khd.2012.004

Motivational Interview for Compliance in Patients with Chronic Heart Failure

Hilal Uysal, Nuray Enç
Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty

Heart failure is an important health problem in our country. Approximately 80% of hospital admissions due to chronic heart failure, stated that at least 65 years of age and older. The most important causes of hospital readmissions for chronic heart failure, there are ineffective disease management, noncompliance with medication, diet and exercise plan and insufficient training. Providing training and advice to individuals, to enhance compliance with treatment, patient education and to coordinate care, nurses have important responsibilities in a multidisciplinary team. This article, the factors affecting readmission to hospital of individuals with chronic heart failure, in increasing compliance, with diet, medication, and individual follow-up which is an effective method, motivational interviewing strategies are discussed.

Keywords: Chronic heart failure, patient compliance, motivational interviewing

Kronik Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Uyumu İçin Motivasyonel Görüşme

Hilal Uysal, Nuray Enç
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ülkemizde kalp yetersizliği önemli bir sağlık sorunudur. Kronik kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatışların yaklaşık %80’inin en az 65 yaş üstü olduğu belirtilmektedir. Kronik kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yeniden yatışların en önemli nedenleri arasında, etkisiz hastalık yönetimi, ilaç, diyet ve egzersiz planına uyumsuzluk, yeterli bilgilendirilmemek bulunmaktadır. Bireylere eğitim ve danışmanlık sağlamada, tedaviye uyumu arttırmada, hasta eğitimi ve bakımı koordine etmede multidisipliner ekip içerisinde hemşirelerin önemli sorumlulukları vardır. Bu makalede, kronik kalp yetersizlikli bireylerin hastaneye yeniden yatışını etkileyen faktörler ile diyet, ilaç ve bireysel izlemlerine uyumlarının arttırılmasında etkili bir yöntem olduğu bilinen motivasyonel görüşme stratejilerinden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kronik kalp yetersizliği, hasta uyumu, motivasyonel görüşme

Hilal Uysal, Nuray Enç. Motivational Interview for Compliance in Patients with Chronic Heart Failure. Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 33-38

Corresponding Author: Hilal Uysal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.