EISSN 2149-4975
pdf
Clinical Reflections of the Basic Electrocardiography Course in Nursing Education: A Qualitative Study [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(34): 68-75 | DOI: 10.5543/khd.2022.81994

Clinical Reflections of the Basic Electrocardiography Course in Nursing Education: A Qualitative Study

Selin Keskin Kızıltepe1, Aslı Kurtgöz2, Hülya Keskin3
1Düzce University, Faculty of Health Sciences, Düzce, Türkiye
2Amasya University, Sabuncuoğlu Serefeddin SHMYO, Amasya, Türkiye
3Mardin Artuklu University, Faculty of Health Sciences, Mardin, Türkiye

Objective: This study was conducted to examine how the basic electrocardiography course given in nursing education is reflected in clinical practice.

Methods: This study was carried out with 21 senior nursing students who took electrocardiography course and then went into clinical practice. The clinical experiences of the students regarding electrocardiography recording, interpretation, and monitored patient follow-up were examined using the individual in-depth interview. Data analysis was done using the thematic analysis method.

Results: Six of the students participating in the study were male and 15 were female, and their ages ranged from 22 to 27. As a result of the interviews, 3 themes and 9 sub-themes were obtained: “First electrocardiography shooting experience,” “Contribution of the experience of taking electrocardiography course,” and “Suggestions about electrocardiography course.”

Conclusions: In this study, it was concluded that the electrocardiography course given to the senior nursing students affected the personal and professional development of the students positively and contributed to their better preparation for their future professional roles.

Keywords: Electrocardiography, nursing students, qualitative

Hemşirelik Eğitiminde Verilen Temel Elektrokardiyografi Dersinin Klinik Yansımaları: Nitel Bir Çalışma

Selin Keskin Kızıltepe1, Aslı Kurtgöz2, Hülya Keskin3
1Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Düzce, Türkiye
2Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefeddin SHMYO, Amasya, Türkiye
3Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mardin, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik eğitiminde verilen temel elektrokardiyografi (EKG) dersinin klinik uygulamalara nasıl yansıdığını incelemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Bu çalışma, EKG dersi alan ve sonrasında klinik uygulamaya çıkan 21 hemşirelik son sınıf öğrencisi ile gerçekleştirildi. Öğrencilerin EKG çekme, yorumlama ve monitörize hasta takibine ilişkin klinik deneyimleri bireysel derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak incelendi. Verilerin analizi tematik analiz yöntemi kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin altısı erkek, 15’i kadın olup, yaşları 22 ile 27 arasında değişmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda “ilk EKG çekme deneyimi,” “EKG dersi alma deneyiminin katkıları,” “EKG dersine ilişkin öneriler” olmak üzere üç tema ve dokuz alt tema elde edildi.

Sonuç: Bu araştırmada hemşirelik son sınıf öğrencilerine verilen EKG dersinin öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerini olumlu yönde etkilediği, gelecekteki mesleki rollerine daha iyi hazırlanmalarına katkıda bulunduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi, hemşirelik öğrencileri, nitel

Selin Keskin Kızıltepe, Aslı Kurtgöz, Hülya Keskin. Clinical Reflections of the Basic Electrocardiography Course in Nursing Education: A Qualitative Study. Turk J Card Nur. 2023; 14(34): 68-75

Corresponding Author: Aslı Kurtgöz
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.