EISSN 2149-4975
pdf
An Important Feature Intensive Care Nurses: Critical Thinking [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2011; 2(2): 7-11 | DOI: 10.5543/khd.2011.002

An Important Feature Intensive Care Nurses: Critical Thinking

Nurten Vicdan, Zeynep Özer
Akdeniz University, Antalya School Of Health

Critical thinking is an active and organized mental process which aims to be able to understand both ourselves and the events that occur around of us by being conscious of our own thinking processes, considering others’ thinking processes and applying what we have learned. Critical thinking also shows that there is a basis for what that person knows, he has the ability to analyze the evidences and evaluate them. People use their thinking processes consciously to reach their aims, make sense of information and events and know the people they meet much better.
Intensive care nurses, as a member of that profession who determines the changes emerging in the patient’s status first and needs to make a decision quickly within the team in the case of emergency, is reported to meet complicated and unexpected problems more often. The complexity of the services provided in different fields, the increase in the evidence-based applications, multidimensional care including technological knowledge and application force the nurses to be flexible and think critically. Critical thinking makes intensive care nurses become skilful at meeting the needs of the patients under all circumstances, finding alternative ways leading to much higher-grade results, applying by evaluating the task given, understanding, examining, thinking consciously. For this reason, critical thinking is known to be crucial for intensive care nurses who have to think most of the time more than one option together and make decisions quickly. This literature research is prepared to emphasize the reason why critical thinking is necessary for intensive care nurses.

Keywords: Nursing, intensive care, critical thinking.

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Önemli Bir Özellik: Eleştirel Düşünme

Nurten Vicdan, Zeynep Özer
Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu

Eleştirel düşünme kendi düşünce süreçlerimizin bilincinde olarak, başkasının düşünce süreçlerini göz önünde tutup, öğrendiklerimizi uygulayarak, kendimizi ve çevremizde yer alan olayları anlayabilmeyi amaç edinen aktif ve organize zihinsel bir süreçtir. Eleştirel düşünebilme aynı zamanda o kişinin bilgilerinin bir dayanağı olduğunu, kanıtları analiz etme ve değerlendirme yetisi olduğunu gösterir. İnsanlar düşünme sürecini; bir sorunu çözmek, belirli amaçları gerçekleştirmek, bilgi ve olayları anlamlandırmak ve karşılaşılan kişileri daha iyi tanımak için bilinçli bir şekilde kullanmaktadır.
Yoğun bakım hemşirelerinin, hastanın durumunda ortaya çıkan değişiklikleri ilk saptayan ve acil durumlarda ekip içinde hızlı karar alması gereken meslek üyesi olarak, karmaşık ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan sorunlarla daha sık karşılaştığı belirtilmektedir. Değişik alanlarda sunulan hizmetlerin karmaşıklığı, kanıta dayalı uygulamaların artması, teknolojik bilgi ve uygulamayı da içeren çok boyutlu bakım, hemşireleri esnek olma ve eleştirel düşünmeye zorlamaktadır. Eleştirel düşünme; yoğun bakım hemşirelerine her koşulda hastaların ihtiyaçlarını karşılayabilme, daha yüksek kaliteli sonuçlara götürecek alternatif yolları düşünebilme, verilen görevi değerlendirerek, anlayarak, sorgulayarak bilinçli düşünerek uygulayabilme becerisi kazandırır. Bu nedenle çoğu zaman birden çok seçeneği birlikte düşünmek ve hızlı kararlar vermek zorunda olan yoğun bakım hemşireleri için eleştirel düşünmenin çok önemli olduğu bilinmektedir. Bu literatür çalışması yoğun bakım hemşirelerinde eleştirel düşünmenin neden gerekli olduğunu vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, yoğun bakım, eleştirel düşünme.

Nurten Vicdan, Zeynep Özer. An Important Feature Intensive Care Nurses: Critical Thinking. Turk J Card Nur. 2011; 2(2): 7-11

Corresponding Author: Nurten Vicdan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular Nursing