E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Miyo-Perikarditte Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(10): 129-137 | DOI: 10.5543/khd.2015.012  

Miyo-Perikarditte Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Cansu Polat1, Zehra Kırkaya1, Nuray Enç2
1İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Miyoperikardit perikardit ve miyokarditin birlikte bulunma durumudur. Miyokardit tablosuna anatomik komşuluk yoluyla ve ortak etiyolojik ajanlara bağlı olarak sıklıkla akut perikardit de eşlik eder. Hastaların büyük bir bölümünde hastalığa özgü semptom ve bulgular belirsizdir. Elektrokardiyografi (EKG)’ de ST segment elevasyonu olması ve kardiyak enzimlerin yüksek olması nedeniyle akut koroner sendroma benzerlik göstermesi tanısını zorlaştırmaktadır. Miyoperikarditte hemşirelik bakımının amacı kalbin iş yükünü azaltacak önlemler almak, hastanın ağrı ve anksiyetesinin giderilmesi, farmakolojik tedavinin etkilerini değerlendirilmesi ve hasta/aile eğitimidir. 20 yaşındaki erkek hasta göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş. ST segment elevasyonu, kardiyak enzim yükselmesi ve göğüs ağrısı olan hasta miyoperikardit tanısı konmuştur. Olgu Marjory Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Hemşirelik Bakım Modeline uygun olarak değerlendirilerek, hemşirelik bakımı verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Miyoperikardit, fonksiyonel sağlık örüntüleri, hemşirelik bakımı


Nursing Care in Myo-Pericarditis: A case report

Cansu Polat1, Zehra Kırkaya1, Nuray Enç2
1istanbul GATA Haydarpaşa Training Hospital, Istanbul
2İstanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty,Medical Nursing, Istanbul

Myopericarditis is coexistence of both pericarditis and myocarditis. Through the anatomical neighborhood and depending on the common etiologic agents of myocarditis often accompanied by acute pericarditis. Symptoms and signs of disease in the majory of patients are uncertain. It is difficult to diagnose myopericarditis, because some patients may present with ST segment elevation on the resting ECG and elevated cardiac enzymes show similarties with acute transmural myocardial infarction. The primary objectives of nursing care for the myopericarditis patients are to take measures to reduce the heart's workload, removal of the patient's pain and anxiety, evaluating the effects of pharmacological treatment, prevent the complications associated with chronic heart failure and patient / family education. A 20 -year-old male patient was admitted to the hospital with complaints of chest pain. Patient who has ST-segment elevation, increase in cardiac enzymes and chest pain is accepted with a diagnosis of myopericarditis. Patient was evaluated with Marjory Gordon's Functional Health Patterns Nursing Care Model and than nursing care is given.

Keywords: Myopericarditis, functional health patterns, nursing care


Cansu Polat, Zehra Kırkaya, Nuray Enç. Nursing Care in Myo-Pericarditis: A case report. Turk J Card Nur. 2015; 6(10): 129-137

Sorumlu Yazar: Cansu Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale