E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Acıbadem Sağlık Grubunda hemşirelere verilen temel elektrokardiyografi eğitimi sonuçlarının değerlendirilmesi: Ölümcül ritimleri tanıma [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(10): 112-120 | DOI: 10.5543/khd.2015.010  

Acıbadem Sağlık Grubunda hemşirelere verilen temel elektrokardiyografi eğitimi sonuçlarının değerlendirilmesi: Ölümcül ritimleri tanıma

Aybüke Özoğul1, Ayşe Yolaçan2, Birsen Erkuş1
1Acıbadem Ankara Hastanesi, Ankara
2Acıbadem Kayseri Hastanesi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma Acıbadem Sağlık Grubunda Temel Elektrokardiyografi (EKG) eğitimi alan hemşirelerin eğitim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, retrospektif ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini; Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde 2005 - 2012 yılları arasında verilen ‘Temel EKG’ eğitimine katılan 616 kişi oluşturmaktadır. Bu eğitime ve tüm sınavlarına katılan, demografik verilerine ulaşılabilen 307 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuş, diğerleri araştırma dışında bırakılmıştır. Çalışmanın yapılması için etik kurul (ATADEK) ve kurum izni alınmıştır. Katılımcıların ön test, 3 ara sınav, final sınav sonuçlarına ve demografik verilerin yüzdeliklerine bakılmıştır. Her sınav, öncesinde anlatılan konunun sorularını içermektedir ve sınavlar araştırmacı tarafından eğitim sonrasında uygulanmıştır. Final sınavını 80 puanın üzerinde bitiren ve öldürücü ritimleri tanıyabilen hemşirelere Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde geçerliliği olan ‘Temel EKG Eğitimi Katılım’ sertifikası verilmiştir.
BULGULAR: Hemşirelerin ön test sonuç ortalamaları 63,7, final ortalamaları 87,6’dır. Mesleki deneyimi 0-1 yıl arasında olan, yatan hasta katında çalışan hemşirelerin final sınavları daha yüksek iken, öldürücü ritimleri tanıma oranları düşüktür. 8 yıl ve üzeri deneyimli hemşirelerin ön test ve final sınavları daha düşük iken, tamamı öldürücü ritimleri tanıyabilmiştir. Sağlık meslek lisesi mezunu olan toplamda 22 kişi öldürücü ritimleri tanıyamamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ön test ve final ortalamaları incelendiğinde 23,9’luk puan artışı sağlanmıştır. Hemşirelerin %92,8’i öldürücü ritimleri bilirken, %7,2’sinin bu ritimleri tanıyamadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, elektrokardiyografi, öldürücü ritim, eğitim


Evaluating the education results of the nurses who had basic electrocardiography education in Acıbadem Health Group: Recognizing deadly rythms

Aybüke Özoğul1, Ayşe Yolaçan2, Birsen Erkuş1
1Acıbadem Ankara Hospital, Ankara
2Acıbadem Kayseri Hospital, Ankara

INTRODUCTION: This study was conducted to evaluate the education results of the nurses who had basic electrocardiography (ECG) education in Acıbadem Health Group.
METHODS: This is a retrospective and descriptive study. The study group consisted 616 nurses who had basic ECG training education between years of 2005 to 2012 in Acıbadem Health Group.Ethical board (ATADEK) and institutional approval were achieved before the study. Pre-test,1st,2nd,3. mid-exams and final exam results and demografical datas were analysed. Each exam includes questions about previous lessons and exams were carried out by the educator after the education.Participant nurses who achieved a score of 80 or higher and who could recognise deadly rhythms achieved “Basic ECG Education Attendance” Certificate which is valid for Acıbadem Health Group.
RESULTS: Average pre and final test results of the nurses are found to be 63.7 and 87.6, respectively. Although final test results of the nurses who had 0-1 year of professional experience and who worked in the hospitalised patient floor were higher than the others;the recognition of deadly rhythms were lower.Nurses who had 8 years of professional experience had lower pre and final exam results whereas all of them recognised the deadly rhythms. 22 of the Health Collage graduates couldn’t recognise deadly rhythms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When the pretest and final exam scores were evaluated 23.9 points of increase were clearly found.As %92,8 percent of the nurses were familiar with the deadly rythms,it was determined that %7,2 percent couldn’t recognise them.

Keywords: Nurse, electrocardiography, deadly rythms, education


Aybüke Özoğul, Ayşe Yolaçan, Birsen Erkuş. Evaluating the education results of the nurses who had basic electrocardiography education in Acıbadem Health Group: Recognizing deadly rythms. Turk J Card Nur. 2015; 6(10): 112-120

Sorumlu Yazar: Aybüke Özoğul, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale