E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonrası Hasta Yönetimi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(10): 99-111 | DOI: 10.5543/khd.2015.009  

Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sonrası Hasta Yönetimi

Yasemin Uslu1, Fatma Demir Korkmaz2
1Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Kardiyak arrest önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kardiyak arrest en sık 45-75 yaş arasında oluşmakta ve kardiyovasküler hastalıklar ile orantılı olarak artmaktadır. Resusitasyonun yaygın eğitimi ve tekniklerindeki gelişmelere rağmen kardiyak arrestin prognozu iyi değildir. Erken resusitasyon sonrası yaşayan hastaların dörtte birinden fazlasında kalıcı beyin hasarı görülmektedir. Başarılı kardiyo pulmoner resüsitasyon uygulaması, kardiyak arrest geçiren hastaların normal hayatlarına dönebilmeleri için atılan ilk adımdır. Resusitasyon sonrası başarılı sağ kalımı arttırmak için çeşitli terapötik stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejiler arasında monitorizasyon, kontrollü oksijenizasyon, sedasyon, nöbetlerin engellenmesi, kan glikoz düzeyi kontrolü, terapötik hipotermi, hiperpireksinin tedavisi ve duygusal destek sayılabilir. Kalp ritmi geri döndüğü ve yeterli bir kardiyak debi oluştuğunda kişinin yaşamını etkileyenen önemli organ beyindir. Günümüzde artık hedef kardiyopulmoner arrest geçiren hastaların spontan dolaşımlarının dönmesini sağlamaktan öte hastaların arrest öncesi sağlık standartlarına dönmelerini sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak Arrest, Resusitasyon, İleri Yaşam Desteği, Kardiyovasküler Bakım


Patient Management After Cardiopulmonary Resuscitation

Yasemin Uslu1, Fatma Demir Korkmaz2
1Acıbadem University Faculty Of Health Sciences Nursing Department
2Ege University Faculty Of Nursing Surgical Nursing Department

Cardiac arrest is an important public health concern. Cardiac arrest generally develops between the ages of 45-75, and increases proportionally to the cardiovascular diseases. Despite extensive education of resuscitation and developments in techniques, prognosis of cardiac arrest is not good. Permanent brain damage is seen in more than quarter of the patients who survived after early resuscitation. Successful cardio pulmonery resuscitation application is the first step for patients having cardiac arrest to continue to their normal life. Various therapeutic strategies are developed for increasing survival after resuscitation. These strategies are monitorization, controlled oxygenation, sedation, preventing seizures, controlling blood glucose, therapeutic hyperthermia, treatment of hyperpyrexia, and emotional support. When the cardiac rhythm returns to normal and sufficient cardiac output occurs, brain becomes the most important organ that affects patient’s life. Today, beyond ensuring patients having cardio pulmonary to return to spontaneous circulation, main aim is ensuring patients to turn back to their pre-arrest health conditions.

Keywords: Cardiac Arrest, Resuscitation, Advance Life Support, Cardiovascular Care


Yasemin Uslu, Fatma Demir Korkmaz. Patient Management After Cardiopulmonary Resuscitation. Turk J Card Nur. 2015; 6(10): 99-111

Sorumlu Yazar: Yasemin Uslu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale