E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Sağ ve Sol Ventrikül Destek Cihazı Takılan Hastanın Postoperatif Dönemdeki Hemşirelik Bakımı [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 91-98 | DOI: 10.5543/khd.2015.008  

Sağ ve Sol Ventrikül Destek Cihazı Takılan Hastanın Postoperatif Dönemdeki Hemşirelik Bakımı

Sema Koçaşlı1, İnci Mercan2
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Ankara
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Ankara

Kalp yetersizliğinin tedavisinde son dönemlerde artan teknolojik ilerlemeler mekanik dolaşım desteklerinin hızla gelişmesine neden olmakta ve bu durum ventrikül destek cihazı (Ventricular Asist Device-VAD) implantasyonu kullanımının yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Ameliyattan sonra hastaların yaşam kalitesi ciddi düzeyde yükselmekle birlikte mortaliteyi arttıran komplikasyonlar (kanama, infeksiyon, tromboemboli ve strok, sağ veya sol ventrikül yetersizliği) gelişebilmektedir. Komplikasyonları önlemek ve yaşam kalitesini en üst düzeyde sağlamak için hemşirelik bakımı büyük önem taşımaktadır. VAD takılan olgu hastasının yoğun bakım ünitesindeki hemşirelik bakımı, Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları-NANDA tarafından onaylanan “Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine” göre yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, ventrikül destek cihazı, hemşirelik bakımı


Postoperative Nursing Care of The Patients With Right and Left Ventricular Assit Device

Sema Koçaşlı1, İnci Mercan2
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Faculty Of Health Sciences, Medical Surgical Nursing, Ankara
2Başkent Unıversıty Ankara Hospital,ankara

Technological improvements of heart failure treatment cause rapid advance of mechanical circulatory support systems in recent years. These condition results increased application of Ventricular Assist Device (VAD). The life quality of these patients is increased. There are several complications like bleeding, infection, thromboembolism, stroke, right and left heart failure of VAD application. Nursing care of this patient group is important because of preventing complications and ensuring highest life quality. Nursing care of this case with VAD device was performed according to functional ‘health care patterns’ of NANDA.

Keywords: Heart failure, ventricular assist device, nursing care


Sema Koçaşlı, İnci Mercan. Postoperative Nursing Care of The Patients With Right and Left Ventricular Assit Device. Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 91-98

Sorumlu Yazar: Sema Koçaşlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale