E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinde Kan Basıncı Değerleri Kardiyak İskemiyi Öngördürebilir [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2020; 11(26): 105-110 | DOI: 10.5543/khd.2020.77699  

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinde Kan Basıncı Değerleri Kardiyak İskemiyi Öngördürebilir

Aykut Demırkıran1, Elif Ijlal Çekirdekçi2, Birol Topçu3, Hatice Sümeyye Yavuz4
1Tekirdağ Devlet Hastanesi, Kardiyoloji,Tekirdağ
2Girne Üniversitesi, Kardiyoloji kliniği, Girne, Kıbrıs
3Namık Kemal Üniversitesi, Tıbbi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı,Tekirdağ
4Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Tekirdağ

Amaç: Kronik koroner hastalığı (KAH) olan hastalarda, düşük diyastolik kan basıncının (DKB) mortalite dahil olmak üzere olumsuz kardiyovasküler sonuçlarla ilişkilidir, ancak iskemi ile ilişkisi bilinmemektedir. Bu çalışmamızda düşük diyastolik kan basıncının (DKB) miyokard perfüzyon sintigrafinde (MPS) iskemi ile ilişkisi araştırıldı.
Yöntemler: Tüm hastalara tek gün TI-99m MIBI protokolü uygulandı. Kan basınçları işlemden hemen önce ölçüldü. Hastalar DKB değerlerine göre ≤75mmHg ve >75mmHg olarak iki gruba ayrıldı. 17 segment kullanılarak SDS (summed difference score) hesaplandı.
Bulgular: DKB ≤75 mmHg olan ve DKB>75 mmHg olan hastalar karşılaştırıldığında SDS değerlerinde anlamlı bir fark saptanamadı (sırasıyla 4.44±4.67 ve 4.65±4.70; p=0.657). Fakat sistolik ve diyastolik kan basınçları birlikte değerlendirildiğinde DKB ≤75mmHg ve SKB> 130mmHg olan hastalar ile DKB>75 mmHg ve SKB>130mmHg olan hastalar karşılaştırıldığında SDS (6.87±6.00 and 4.99±4.77; p= 0.015) değerleri anlamlı olarak farklıydı.
Sonuç: Adenozin ile yapılan stres miyokard perfüzyon sintigrafisinde 75 mmHg altında diyastolik kan basıncı ve 130 mmHg üzerinde sistolik kan basıncı birlikteliği iskemi için öngördürücü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Adenozin, diyastolik kan basıncı; iskemi.


Blood Pressures may be Predictor of Cardiac Ischemia in Myocardial Perfusion Scintigraphy

Aykut Demırkıran1, Elif Ijlal Çekirdekçi2, Birol Topçu3, Hatice Sümeyye Yavuz4
1Department of Cardiology, Tekirdag State Hospital, Tekirdag
2Department of Cardiology, University of Kyrenia, Kyrenia
3Department of Medical Biostatistics, Namik Kemal University, Tekirdag
4Department of Nuclear Medicine, Tekirdag Corlu State Hospital, Tekirdag

Objective: Low diastolic blood pressure (DBP) is associated with adverse cardiovascular outcomes in patients with chronic coronary disease (CAD), but its association with ischemia is unknown. Relationship between DBP and the myocardial ischemia in myocardial perfusion scintigraphy (MPS) was investigated.
Methods: Patients with chronic coronary artery disease who underwent MPS were included. One day stress/rest gated MPI with Tc-99m MIBI protocol was applied to all patients. Blood pressures was measured before MPI. Patients were divided into 2 groups as ≤75 mmHg and >75 mmHg according to DBP. The SDS were calculated using the sum of the 17-segment.
Results: The patients with DBP ≤75 mmHG and with DBP>75 mmHG were compared, there was no significant difference in SDS (4.44±4.67 and 4.65±4.70 respectively; p=0.657). Association of DBP ≤75 mmHg with SDS appeared to be primarily among those with SBP >130 mmHg. Patients with DBP ≤75mmHg and SBP >130mmHg had different SDS (6.87±6.00 and 4.99±4.77; p=0.015) between patients with DBP >75 mmHg and SBP >130mmHg.
Conclusion: Coexistence lower diastolic blood pressures (≤75mmHg) with higher systolic blood pressures (>130mmHg) could be a predictor of myocardial ischemia in patients who underwent adenosine stress MPI.

Keywords: Adenosine, diastolic blood pressure; ischemia.


Aykut Demırkıran, Elif Ijlal Çekirdekçi, Birol Topçu, Hatice Sümeyye Yavuz. Blood Pressures may be Predictor of Cardiac Ischemia in Myocardial Perfusion Scintigraphy. Turk J Card Nur. 2020; 11(26): 105-110

Sorumlu Yazar: Aykut Demırkıran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale