E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kalp Yetersizliğinde Rehabilitasyon [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(2): 54-59 | DOI: 10.5543/khd.2016.83792  

Kalp Yetersizliğinde Rehabilitasyon

Sevda Türen
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Kardiyak rehabilitasyon, kardiyovasküler hastalıklarda önemi giderek daha iyi anlaşılmaya başlanılan multidisipliner bir programdır. Bu programın amacı tüm kardiyovasküler hastalıklarda olduğu gibi kalp yetersizliği hastaları için de, kardiyovasküler risk faktörlerini kontrol altına almak, fonksiyonel kapasiteyi geliştirmek, yaşam kalitesini arttırmak, morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır. Kalp yetersizliğinin yönetiminde farmakolojik tedavi temel unsur olmakla birlikte, ilaç dışı girişimler de hastalığın yönetimini geliştirir ve böylece her iki yaklaşım birbirini tamamlar. Hem ulusal hem de uluslar arası bilimsel kılavuzlarda kalp yetersizliği yönetimi için kardiyak rehabilitasyon gibi hizmetlerin, sunulan diğer hizmetler ile bütünleşmesi gerektiği vurgusu yapılmaktadır. Programın her evresinde yer alan eğitim ve danışmanlık ile, hasta ve ailesinin kalp yetersizliğini daha iyi kavraması ve böylece önerilen strateji ve tedaviye uyumun artması hedeflenmektedir. Sağlıkla ilişkili davranış değişikliklerinin oluşturulması ve önerilen egzersiz programlarının hayata geçirilmesi ise, rehabilitasyon programının diğer basamaklarını oluşturmaktadır. Bu derlemede, kalp yetersizliği hastaları için kardiyak rehabilitasyonun önemi ve programın temel unsurları literatür bilgileri ışığı altında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, kardiyak rehabilitasyon, egzersiz eğitimi.


Rehabilitation in Heart Failure

Sevda Türen
Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Cardiac rehabilitation is a multidisciplinary program and its importance in cardiovascular disease has been started to be better understood. The purpose of this program for patients with heart failure as in all other cardiovascular diseases, is to control cardiovascular risk factors, improve functional capacity and quality of life also to reduce morbidity and mortality. Although pharmacological therapy is the essential part in the management of heart failure, non-drug interventions also improves the management of the disease and thus, both approaches are complementary. In both national and international scientific guidelines emphasis are made on necessity of integration of the cardiac rehabilitation services and other services offered in management of the heart failure. Target of the education and counselling provided within the every stage of the program is to have the patients and their families better understand heart failure and thus increase compliance to proposed strategy and therapy. The creation of health-related behavioral changes and implementation of the proposed training program are the other steps of the rehabilitation program. In this review, importance of the cardiac rehabilitation for heart failure patients and the basic elements of this program are addressed in the light of literature.

Keywords: Heart failure, cardiac rehabilitation, exercise training.


Sevda Türen. Rehabilitation in Heart Failure. Turk J Card Nur. 2016; 7(2): 54-59

Sorumlu Yazar: Sevda Türen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale