E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 10 Sayı : 23 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 10 (23)
Cilt: 10  Sayı: 23 - Aralık 2019
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Kalp Yetersizliği Hastalarında Ölüm Kaygısının Belirlenmesi
Determination of Death Anxiety in Heart Failure Patients
Betül Bayrak, Sıdıka Oğuz, Zozan Karabulut, Selman Çelik, Cemal Kodak
doi: 10.5543/khd.2019.09226  Sayfalar 97 - 104

2.
Miyokart İnfarktüsü Geçiren Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki
The Correlation Between Caregiver Burden and Psychosocial Adjustment of Caregivers of Patients with Myocardial Infarction
Didem Önal, Leyla Baysan Arabacı, Ece Mutlu
doi: 10.5543/khd.2019.48343  Sayfalar 105 - 113

3.
Kalp Yetersizliği Hastalarında Öz Bakımı Değerlendirme ve Etkileyen Risk Faktörlerin Belirlenmesi
Assessment of Self-care in Heart Failure Patients and Determination of Risk Factors Affecting
Betül Bayrak, Gülay Yıldırım, Sıdıka Oğuz, Çağla Sağaltıcı, Elif Doğanay, Fatmanur Özdemir, Ömer Faruk Enez
doi: 10.5543/khd.2019.68552  Sayfalar 114 - 121

4.
Hipertansiyon Hastalarının İlaç Uyum Düzeyleri İle Spirütüel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determination of the Relationship between Drug Compliance Levels and Spiritual Well-Being of Hypertension Patients
Güler Duru Aşiret, Cansu Okatan
doi: 10.5543/khd.2019.66376  Sayfalar 122 - 128

5.
Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Algılanan Stresin Belirlenmesi
Determination of Perceived Stress in Patients with Myocardinal Infarction
Betül Bayrak, Sıdıka Oğuz, Saadet Arslan, Büşra Candar, Sebih Keleş, Burçin Karagöz, Gülbahar Akpınar
doi: 10.5543/khd.2019.09719  Sayfalar 129 - 137

6.
Akut Koroner Sendromlu Hastaların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Quality of Life of Patients with Acute Coronary Syndrome
Şeyma Demir, Zeynep Özer
doi: 10.5543/khd.2019.06078  Sayfalar 138 - 144

DERLEME
7.
Kardiyovasküler Hastalıklarda Ağız Sağlığının Önemi, Hemşirenin Rolü ve Bireyselleştirilmiş Hemşirelik Bakımı
The Importance of Oral Health in Cardiovascular Diseases, The Role of Nurses and Individualized Nursing Care
Belkız Kızıltan, Emine Berber
doi: 10.5543/khd.2019.74046  Sayfalar 145 - 153 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale