EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Edema in Heart Failure [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2018; 9(19): 69-75 | DOI: 10.5543/khd.2018.14632

Edema in Heart Failure

Meryem Yıldız Ayvaz, Nuray Enç
Department of Internal Medicine Nursing, Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey

One of the most basic symptoms due to heart failure is edema. Edema in heart failure; can be classified as peripheral edema and pulmonary edema in order to understand the physiopathology and plan effective nursing care. Edema associated with severe and extensive fluid retention; peripheral edema. The mainstay of treatment in patients with peripheral edema is to try to remove the fluid. Careful monitoring of patients and planning of effective nursing care is important. In contrast to peripheral edema, acute pulmonary edema, the total amount of fluid in the body does not increase, but the effect of impaired heart function, which leads to hemodynamic changes, is that the fluid moves to the "wrong" body part. The main goal in the treatment of pulmonary edema is to correct or remove the underlying hemodynamic cause and to allow the fluid to return from the pulmonary tissues. In this context, the planning of patient care and the provision of appropriate nursing care management are important.

Keywords: Edema, heart failure; nursing; pulmonary edema.

Kalp Yetersizliğinde Ödem

Meryem Yıldız Ayvaz, Nuray Enç
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Kalp yetersizliğine bağlı gelişen en temel semptomlardan birisi ödemdir. Kalp yetersizliğinde görülen ödem; patofizyolojisinin anlaşılması ve etkili hemşirelik bakımının planlanabilmesi amacıyla, periferik ödem ve pulmoner ödem olarak sınıflandırılabilir. Şiddetli ve yaygın sıvı retansiyonu ile birlikte ortaya çıkan ödem; periferik ödemdir. Periferik ödem olan hastalarda tedavinin temel dayanağı sıvıyı uzaklaştırmaya çalışmaktır. Hastaların dikkatli bir şekilde izlenmesi ve etkili hemşirelik bakımının planlanması önemlidir. Periferik ödemin aksine akut pulmoner ödemde, vücuttaki toplam sıvı miktarı artmaz ancak hemodinamik değişikliklere yol açan bozulmuş kalp fonksiyonunun etkisiyle, sıvının "yanlış" vücut bölmesine hareket etmesi söz konusudur. Pulmoner ödem tedavisinde temel amaç, altta yatan hemodinamik nedeni düzeltmek ya da ortadan kaldırmak ve sıvının akciğer dokularından dolaşıma geri dönmesini sağlamaktır. Bu bağlamda hasta bakımının planlanması ve uygun hemşirelik bakım yönetiminin sağlanması önemli bir yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, kalp yetersizliği; ödem; pulmoner ödem.

Meryem Yıldız Ayvaz, Nuray Enç. Edema in Heart Failure. Turk J Card Nur. 2018; 9(19): 69-75

Corresponding Author: Meryem Yıldız Ayvaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.