EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Nursing Care of Patients with Deep Vein Thrombosis According to Gordon's Functional Health Patterns Model: Case Report [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2018; 9(18): 35-40 | DOI: 10.5543/khd.2018.20082

Nursing Care of Patients with Deep Vein Thrombosis According to Gordon's Functional Health Patterns Model: Case Report

Gülçin Şahin1, Elif Akyüz2
1Baskent University Ankara Teaching and Medical Research Center, Ankara, Turkey
2Kırıkkale University, Faculty of Health Sciences, Kırıkkale, Turkey

Deep vein thrombosis (DVT) which have high morbidity and mortality rate is an important health condition that can cause serious problems such as pulmonary embolism. DVT, which can occur during or after pregnancy, can cause maternal mortality especially during the postnatal period. DVT is often seen in the lower extremities as well as having a wide range of risk factors. Gordon's Functional Health Patterns provides comprehensive care and holistic assessment of individuals by evaluating the needs of individuals in 11 functional areas. This case report includes nursing care of a patient with DVT according to Gordon's Functional Health Patterns. Data were collected by face-to-face interviewing with the patient, and care was planned, applied and evaluated according to the model.

Keywords: Functional Health Patterns, deep vein thrombosis, nursing care.

Derin Ven Trombozu Olan Hastanın Gordon’ un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Gülçin Şahin1, Elif Akyüz2
1Başkent Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale

Derin ven trombozu (DVT) morbidite ve mortalite oranı yüksek, pulmoner emboli gibi ciddi sorunlara sebep olabilen önemli bir sağlık sorunudur. Hamilelik sürecinde ve sonrasında da gelişebilen DVT özellikle postnatal dönemde anne ölümlerine sebep olabilmektedir. DVT’nun risk faktörleri çok çeşitli olmakla birlikte sıklıkla alt ekstremitelerde görülmektedir. Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli, bireylerin gereksinimlerini 11 fonksiyonel alanda ele alarak bireylere kapsamlı bakım verilmesini ve bütüncül olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu olgu sunumunda DVT olan hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre hemşirelik bakımı yer almaktadır. Veriler, hasta ile birebir görüşme yöntemi ile toplandı, modele göre bakımı planlandı, uygulandı ve değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri, derin ven trombozu, hemşirelik bakımı.

Gülçin Şahin, Elif Akyüz. Nursing Care of Patients with Deep Vein Thrombosis According to Gordon's Functional Health Patterns Model: Case Report. Turk J Card Nur. 2018; 9(18): 35-40

Corresponding Author: Gülçin Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.