EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Current Technological Approaches in Cardiovascular Nursing [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(35): 144-148 | DOI: 10.5543/khd.2023.36459

Current Technological Approaches in Cardiovascular Nursing

Gökşen Polat Topçuoğlu1, Yasemin Tokem2
1Izmir Tinaztepe University, Izmir, Türkiye
2Izmir Katip Celebi University Faculty of Health Sciences Department of Nursing, Izmir, Türkiye

Technology is one of the indispensable parts of our lives. Technology that can serve/provide every field is also widely used in the field of health. Technological developments in the health sector are mostly made on chronic diseases because they result in mortality or morbidity. Tele-health applications developed for chronic diseases are one of the methods used for many years. With the spread of mobile devices, the concept of mobile health has also taken its place among these methods. All these developments have been used in cardiovascular diseases, which is one of the leading chronic diseases and results in the most mortality if not intervened quickly. This review study was carried out to examine the technological approaches used in cardiology nursing. As a result of the studies reviewed in this review, it was concluded that the use of technology while giving care to individuals with cardiological disorders increases the quality of life by supporting self-care. It is thought that technological developments in chronic diseases will be used more and more in the future.

Keywords: Cardiovascular system, technology, nursing

Kardiyoloji Hemşireliğinde Güncel Teknolojik Yaklaşımlar

Gökşen Polat Topçuoğlu1, Yasemin Tokem2
1İzmir Tınaztepe Üniversitesi, İzmir, Türkiye
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye

Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biridir. Her alana hizmet veren/verebilen teknoloji sağlık alanında da oldukça kullanılmaktadır. Sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler en sık mortalite veya morbidite ile sonuçlanması sebebiyle kronik hastalıklar üzerine yapılmaktadır. Kronik hastalıklara yönelik olarak geliştirilen telesağlık uygulamaları uzun yıllardır kullanılan yöntemlerden biridir. Mobil cihazların yaygınlaşması ile mobil sağlık kavramı da bu yöntemler arasında yerini almıştır. Tüm bu gelişimler kronik hastalıkların başında gelen ve hızlı müdahale edilmediğinde en çok mortalite ile sonuçlanan kalp ve damar hastalıklarında kullanılmıştır. Bu yazıda, kardiyoloji hemşireliğinde kullanılan teknolojik yaklaşımların incelenmesi amaçlanmıştır. Derlemede incelenen çalışmalar sonucunda kardiyolojik rahatsızlığı bulunan bireylere bakım verirken teknolojiden yararlanılmasının öz bakımı destekleyerek yaşam kalitesini artırdığı sonucuna varılmıştır. Gelecekte kronik hastalıklardaki teknolojik gelişimlerin daha da artarak kullanılacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler sistem, teknoloji, hemşirelik

Gökşen Polat Topçuoğlu, Yasemin Tokem. Current Technological Approaches in Cardiovascular Nursing. Turk J Card Nur. 2023; 14(35): 144-148

Corresponding Author: Gökşen Polat Topçuoğlu
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.