EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Discharge Training and Telephone Counseling Applied by Nurses to Coronary Artery Bypass Graft Patients: What Is It, Why Is It Important, What Are the Benefits? [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 110-114 | DOI: 10.5543/khd.2023.39206

Discharge Training and Telephone Counseling Applied by Nurses to Coronary Artery Bypass Graft Patients: What Is It, Why Is It Important, What Are the Benefits?

Ufuk Kaya1, Ümran Dal Yılmaz2
1Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Cyprus Health and Social Sciences University, Morphou, Cyprus
2Faculty of Nursing, Near East University, Nicosia, Cyprus

Coronary artery bypass surgery is a complex and widely performed operation. After the operation, there are many problems that the patient may experience in the hospital and at home. In order to solve these problems, take precautions, and intervene quickly, discharge training and telephone counseling are of great importance. Thanks to discharge training and telephone counseling, the patient’s self-care power will increase, coping and adaptation will be easier, and he or she will experience a faster and more comfortable recovery period. The primary purpose of this review is to provide information about the discharge training and telephone counseling given to patients after coronary artery bypass graft surgery and to convey its

Keywords: CABG, discharge training, nursing, surgery, telephone counseling

Hemşireler Tarafından Koroner Arter Bypass Greft Hastalarına Uygulanan Taburculuk Eğitimi ve Telefon Danışmanlığı: Nedir, Neden Önemlidir, Faydaları Nelerdir?

Ufuk Kaya1, Ümran Dal Yılmaz2
1Kıbrıs Sağlık ve Sosyal Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Güzelyurt, Kıbrıs
2Hemşirelik Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kıbrıs

Koroner arter bypass ameliyatı karmaşık ve yaygın olarak uygulanan bir ameliyattır. Ameliyattan sonra hastanın hastanede ve evde yaşayabileceği birçok sorun vardır. Bu sorunları çözmek, önlem almak ve hızlı müdahale etmek için taburculuk eğitimi ve telefonla danışmanlık büyük önem taşımaktadır. Taburculuk eğitimi ve telefonla danışmanlık sayesinde hastanın öz bakım gücü artacak, baş etme ve adaptasyonu daha kolay olacak, daha hızlı ve daha rahat bir iyileşme süreci yaşayacaktır. Bu amaçla koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası hastalara verilen taburculuk eğitimi ve telefon danışmanlığı hakkında bilgi vermek, önemini ve faydalarını aktarmak amacıyla bu derleme yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat, hemşirelik, KABG, taburculuk eğitimi, telefon danışmanlığı

Ufuk Kaya, Ümran Dal Yılmaz. Discharge Training and Telephone Counseling Applied by Nurses to Coronary Artery Bypass Graft Patients: What Is It, Why Is It Important, What Are the Benefits?. Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 110-114

Corresponding Author: Ufuk Kaya, K.K.T.C.
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.