EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
A Guide for Coronary Artery Patients [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(15): 1-7 | DOI: 10.5543/khd.2017.42713

A Guide for Coronary Artery Patients

Elçin Sebahat Kasapoğlu1, Nuray Enç2
1Bartin University Health Services Vocational School, Bartın, Turkey
2Istanbul University, Florence Nightingale School Of Nursing, İstanbul, Turkey

It is important to know the risk factors of coronary artery disease (CAD), which is among the diseases with high mortality rates in the world and our country, and to educate the patients in this respect is important in preventing diseases. The article will provide guidance to the nurses who have an important place in patient education about the content plan and the language they should use in patient education. The contents and the language of the guide are summarized as follows:
Coronary artery disease (CAD) occurs in your arteries in the formation of plaque, called atherosclerosis due to various reasons. Atherosclerosis occurred in your arteries obstruct your blood’s flow. The incidence of coronary artery disease is increasing with the progress of your age. There is symptoms of the coronary artery disease such as angina pectoris, dispnea, leg edema, change in level blood cholestrol. Being aware of these signs and symptoms and reducing your risk factors by changing your lifestyle. Therefore, you should change your lifestyle by giving up smoking, avoiding to get exposed to smoke, giving attention rate of salt and fat in your diet, exercising, managing your weight and keeping away from stres. It is important that you have information about sign and symptoms of disease. You should get information from your heart specialist and nurse about preventing coronary art disease and decreasing the incidance of it and also controlling and managing tha artery disease you already have.
Health education given by nurses about CAD, risk factors and disease management will reduce the mortality and morbidity rates of CAD.

Keywords: Coronary artery disease, health education, life style change

Koroner Arter Hastaları İçin Bir Rehber

Elçin Sebahat Kasapoğlu1, Nuray Enç2
1Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Bartın
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Dünyada ve ülkemizde ölüm oranı yüksek olan hastalıklar arasında yer alan koroner arter hastalıklarının (KAH) risk faktörlerinin bilinmesi ve bu konuda hastaların eğitilmesi hastalıkların önlenmesinde önemlidir. Makale, hasta eğitiminde önemli yeri olan hemşirelere hasta eğitiminde oluşturmaları gereken içerik planı ve kullanmaları gereken dil hakkında rehber oluşturacaktır. Rehberin içeriği ve dili özetle şöyledir:
Koroner arter hastalıkları çeşitli sebeplerden dolayı damarlarınızda ateroskleroz denilen plakların oluşmasıyla meydana gelir. Damarlarda oluşan ateroskleroz kanınızın akışını engellemektedir. Yaşınızın ilerlemesiyle koroner arter hastalıklarının görülme oranı da artmaktadır. Koroner arter hastalıklarının göğüs ağrısı, nefes darlığı, bacaklarda ödem, kan kolestrol düzeyinde değişiklik gibi çok ciddi belirtileri vardır. Bu belirti ve bulguların farkında olmanız ve yaşam biçiminizi değiştirerek risk faktörlerinizi azaltmanız hastalığın görülme sıklığını ve ölüm oranını düşürmektedir. Bu nedenle sigara kullanmaktan vazgeçme, dumanına maruz kalmama, beslenmenizde tuz ve yağ oranına dikkat etme, egzersiz yapma, kilo kontrolü ve stresten uzak durma gibi yaşam tarzınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Hastalığın belirti ve bulgularını bilmeniz önemlidir. Kalp doktorunuzdan ve hemşirenizden koroner arter hastalıklarının engellenmesi, sıklığının azaltılması, mevcut olan koroner arter hastalığınızın kontrol ve yönetimi hakkında bilgi almalısınız. KAH, risk faktörleri ve hastalık yönetimi hakkında hemşirelerin hastalara sağlık eğitimi vermeleri KAH’ın mortalite ve morbidite oranlarında azalmayı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, sağlık eğitim, yaşam tarzı değişikliği.

Elçin Sebahat Kasapoğlu, Nuray Enç. A Guide for Coronary Artery Patients. Turk J Card Nur. 2017; 8(15): 1-7

Corresponding Author: Elçin Sebahat Kasapoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.