EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Application of Abdellah’s Nursing Process in Patient Care with ECMO: A Case Report [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 59-63 | DOI: 10.5543/khd.2024.44366

Application of Abdellah’s Nursing Process in Patient Care with ECMO: A Case Report

Ebru Dizdar1, Semiha Alkan2
1Department of Cardiovascular Surgery, Recep Tayyip Erdoğan University Rize Training and Training Hospital, Rize, Türkiye
2Training Unit, Health Science University, Trabzon Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon, Türkiye

Despite its life-saving role, the care of patients undergoing extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) presents unique challenges due to potential complications. Thus, a multidisciplinary approach is essential for effective patient management. Nursing theories can be beneficial in care practices in ECMO patients by facilitating multidisciplinary collaboration, applying scientific knowledge and principles, and implementing systematic approaches.

Keywords: Abdellah, extracorporeal membrane oxygenations, nursing care, nursing theories

ECMO’lu Hasta Bakımında Abdellah’ın Hemşirelik Sürecinin Uygulanması: Olgu Sunumu

Ebru Dizdar1, Semiha Alkan2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Öğretim Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Rize, Türkiye
2Eğitim Birimi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Ahi Evren Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Türkiye

Hayat kurtarıcı rolüne rağmen, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) uygulanan hastaların bakımı, potansiyel komplikasyonlar nedeniyle benzersiz zorluklar sunar. Bu nedenle, etkili hasta yönetimi için multidisipliner bir yaklaşım şarttır. Hemşirelik kuramları; multidisipliner bakımı destekleme, bilimsel bilgi ve ilkeleri uygulama, organize etme, sistematik yaklaşım sunma gibi fonksiyonlarıyla ECMO’lu hasta bakımında yarar sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Abdellah, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, hemşirelik bakımı, hemşirelik kuramları, yirmi bir hemşirelik problemi

Ebru Dizdar, Semiha Alkan. Application of Abdellah’s Nursing Process in Patient Care with ECMO: A Case Report. Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 59-63

Corresponding Author: Ebru Dizdar
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.