EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Cardiopulmonary Resuscitation in the Prone Position and the Role of the Nurse [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(34): 62-67 | DOI: 10.5543/khd.2023.48568

Cardiopulmonary Resuscitation in the Prone Position and the Role of the Nurse

Berna Cafer Karalar1, Serap Özer2
1Ege University Institute of Health Sciences, Department of Internal Medicine Nursing, İzmir, Türkiye
2Ege University Faculty of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, İzmir, Turkey

The importance of rapid and immediate cardiopulmonary resuscitation in saving the patient in cardiac arrest is an undeniable fact. Standard cardiopulmonary resuscitation is performed in the supine position. However, if the patient cannot be placed in the supine position, in cases such as acute respiratory failure syndrome, spinal surgery and spine surgery, cardiopulmonary resuscitation can be performed by placing in the prone position. In addition, the beneficial effects of prone position are shown in Covid-19 disease today, and when cardiac arrest is encountered in these patients, prone cardiopulmonary resuscitation may be preferred. Nurses are health professionals who are always active in patient care and generally diagnose and intervene in case of arrest. Nurses start cardiopulmonary resuscitation practices by taking all precautions for patients and implement interventions to prevent complications. In this review, it is aimed to explain the practices of cardiopulmonary resuscitation in

Keywords: Cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation, nursing care, nursing, prone position

Pron Pozisyonunda Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Hemşirenin Rolü

Berna Cafer Karalar1, Serap Özer2
1Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Kardiyak arrest durumlarında hızlı ve hemen başlanan kardiyopulmoner resüsitasyonun (KPR) hastayı kurtarmadaki önemi yadsınamaz bir gerçektir. Standart KPR, hastanın supin pozisyonunda uygulanmaktadır. Fakat hastaya supin pozisyonu verilemiyorsa, akut solunum yetersizliği sendromu, spinal cerrahi ve omurga cerrahisi gibi durumlar söz konusu ise pron pozisyonu verilerek de KPR uygulanabilmektedir. Ayrıca günümüzde koronavirüs hastalığında da pron pozisyonunun yararlı etkileri gösterilmekte ve bu hastalarda kardiyak arrest tablosu ile karşılaşıldığında pron KPR uygulaması tercih edilebilmektedir. Hemşireler, hasta bakımında her zaman aktif olan ve genellikle arrest durumunu ilk tanılayan ve müdahaleyi gerçekleştiren sağlık profesyonelleridir. Hasta için tüm önlemleri alarak KPR uygulamalarını başlatmakta ve komplikasyonlardan korumak adına girişimleri uygulamaktadır. Bu derlemede, pron pozisyonunda KPR uygulamasının ve bu kapsamda hemşirenin rolünün açıklanması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, hemşirelik, kardiyak arrest, kardiyopulmoner resüsita-syon, pron pozisyonu

Berna Cafer Karalar, Serap Özer. Cardiopulmonary Resuscitation in the Prone Position and the Role of the Nurse. Turk J Card Nur. 2023; 14(34): 62-67

Corresponding Author: Berna Cafer Karalar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.