EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Care Management in Pulmonary Edema [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 58-61 | DOI: 10.5543/khd.2022.66487

Care Management in Pulmonary Edema

Serap Özer1, Adile Ay2
1Internal Disease Nursing, Ege University, Faculty of Nursing, Izmir, Türkiye
2Internal Disease Nursing, Ege University, Health Sciences Institute, Izmir, Türkiye

Pulmonary edema is a life-threatening clinical condition that requires immediate intervention. It is also an important source of burden in terms of health costs, as it causes long-term hospitalizations and morbidity. It can occur due to cardiogenic and noncardiogenic causes. It can worsen the general condition by creating signs and symptoms such as hypoxia, hypercapnia, dyspnea, tachypnea, anxiety, pink foamy sputum, sweating, impaired consciousness, and rales in patients. Early diagnosis, correct assessment, and successful management of pulmonary edema improve the condition by relieving most of the symptoms. In order to achieve the desired health outcomes, nurses need to plan and implement effective interventions by knowing the signs and symptoms of pulmonary edema and current treatment methods.

Keywords: Pulmonary edema, cardiogenic pulmonary edema, intensive care, care, nursing

Pulmoner Ödemde Bakım Yönetimi

Serap Özer1, Adile Ay2
1İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
2İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye

Pulmoner ödem, acil müdahale gerektiren ve yaşamı tehdit eden klinik bir durumdur. Uzun süreli hastane yatışlarına ve morbiditeye neden olduğu için sağlık maliyeti açısından da önemli bir yük kaynağıdır. Kardiyojenik ve nonkardiyojenik nedenlere bağlı ortaya çıkabilmektedir. Hastalarda hipoksi, hiperkapni, dispne, takipne, anksiyete, pembe köpüklü balgam, terleme, bilinç bozukluğu ve raller gibi belirti-bulgular oluşturarak genel durumu kötül eştir ebilm ekted ir. Pulmoner ödemde erken tanı, doğru değerlendirme ve başarılı yönetim, semptomların çoğunu hafifleterek durumu iyileştirmektedir. İstenilen sağlık sonuçlarına ulaşmak için hemşirelerin pulmoner ödem belirti ve bulgularına, güncel tedavi yöntemlerine hakim olarak etkili girişimleri planlaması ve uygulaması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner ödem, kardiyojenik pulmoner ödem, yoğun bakım, bakım, hemşirelik

Serap Özer, Adile Ay. Care Management in Pulmonary Edema. Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 58-61

Corresponding Author: Adile Ay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.