EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Nurses Role and Responsibilities on Management of Antiembolism Stockings: Antiembolism Stocking Care Protocol [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2018; 9(20): 96-104 | DOI: 10.5543/khd.2019.68077

Nurses Role and Responsibilities on Management of Antiembolism Stockings: Antiembolism Stocking Care Protocol

Elif Akyüz1, Zahide Tunçbilek2
1Kırıkkale University Faculty of Health Science Department of Nursing, Kırıkkale,Turkey
2Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey

One of the most frequently used, easy-to-use and cost-effective methods of mechanical protection for deep vein thrombosis prevention is antiembolism stockings. In order for stockings to be effective, it is important for the individual to select the appropriate size of socks, to wear it with the correct method, to care, to evaluate and to inform the patient. However, many application errors are made in the clinical environment for the use of stockings. Studies conducted in the last decade have specifically addressed the misuse of stockings, wrong body selection and negative patient outcomes. Nurses are the key health professionals in the care of the patients suffering from stockings. When a physician is asked to wear a antiembolism stocking, the nurses are responsible for assessing whether the patient is suitable for wearing the stockings, determining the body size, putting on the stockings, and ensuring proper use. In the literature, nurses don’t have any special training in the use and care of antiembolism stockings, so they have problems with body selection, lack sufficient knowledge about their roles and responsibilities, they are doing wrong, and the results of negative patients are mentioned. In this review, protocol steps will be introduced for nurses, including initiatives for correct and effective use of antiembolism stockings.

Keywords: Compression stockings, nursing care; nurse's role; venous thrombosis.

Antiembolik Çorap Yönetiminde Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları: Antiembolik Çorap Bakım Protokolü

Elif Akyüz1, Zahide Tunçbilek2
1Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale, Turkey
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Turkey

Derin Ven Trombozunun önlenmesi için kullanılan mekanik koruyucu yöntemler arasında en sık kullanılan, kullanımı kolay ve maliyeti etkin yöntemlerden biri antiembolik çoraplardır. Antiembolik çorapların etkin olabilmesi için bireye uygun beden ölçüsünde çorabın seçilmesi, doğru yöntemle giydirilmesi, bakımı, değerlendirilmesi ve hastanın bilgilendirilmesi önemlidir. Ancak antiembolik çorapların kullanımına yönelik klinik ortamda birçok uygulama hatası yapılmaktadır. Son on yılda yapılan çalışmalarda özellikle antiembolik çorapların yanlış kullanımına, yanlış beden seçimine ve olumsuz hasta sonuçlarına değinilmektedir. Antiembolik çorap giyen hasaların bakımında hemşireler anahtar sağlık profesyonelleridir. Hekim tarafından antiembolik çorap giydirilme istemi verildiğinde hemşirelerin hastalarını çorapların giydirilmesi için uygun hasta olup olmadığı konusunda değerlendirme, beden ölçüsünü belirleme, çorabı giydirme ve doğru kullanımını sağlama sorumlulukları vardır. Literatürde hemşirelerin antiembolik çorapların kullanımı ve bakımı konusunda özel bir eğitim almadıkları için beden seçimleri ile ilgili sorun yaşadıkları, rol ve sorumlulukları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, yanlış uygulama yaptıkları ve olumsuz hasta sonuçlarına değinilmektedir. Bu derlemede hemşireler için geliştirilen ve antiembolik çorapların doğru ve etkin kullanımı için yapılması gereken girişimleri içeren protokol adımlarından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, hemşirenin rolü; kompresyon çorapları; venöz tromboz.

Elif Akyüz, Zahide Tunçbilek. Nurses Role and Responsibilities on Management of Antiembolism Stockings: Antiembolism Stocking Care Protocol. Turk J Card Nur. 2018; 9(20): 96-104

Corresponding Author: Elif Akyüz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.