EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Care of a Patient with Planned Left Ventricular Assist Device According to Michel’s Theory of Uncertainty in Dısease: Case Report [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 115-120 | DOI: 10.5543/khd.2024.84429

Care of a Patient with Planned Left Ventricular Assist Device According to Michel’s Theory of Uncertainty in Dısease: Case Report

Gamze Ataman Yıldız, Fatma Eti Aslan
Department of Surgical Nursing, Bahçeşehir University, İstanbul, Türkiye

Heart failure (HF) is a significant chronic disease that impacts patients in multiple ways. Although heart transplantation is known as the only treatment for HF, due to the limited number of donors, many patients cannot receive transplants in sufficient numbers, leading to the application of alternative treatments. As a result, the use of left ventricular assist devices (LVADs), which represent the most current treatment approach, is increasing. Poorly understood treatments can cause patients to experience uncertainty. How healthcare professionals approach the patient during the care process is crucial. Nurses’ use of theories and models during patient care enables them to deliver quality care. According to Merle Mishel’s Uncertainty in Illness theory, the goal is to define the uncertainties perceived by patients, facilitate coping, and ensure compliance with the disease. This is the first case report addressing this treatment using the Uncertainty in Illness theory. It is believed that this approach will be valuable in evaluating patients’ perceptions of uncertainty about the left ventricular assist device according to this theory.

Keywords: Heart failure, left ventricular assist device, nursing theory, uncertainty

Sol Ventrikül Destek Cihazı Planlanan Hastanın Michel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramına Göre Bakımı: Olgu Sunumu

Gamze Ataman Yıldız, Fatma Eti Aslan
Cerrahi Hemşireliği Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Kalp yetersizliği (KY), hastaları birçok yönden etkileyen önemli bir kronik hastalıktır. Kalp yetersizliğinin tek tedavisi kalp nakli olarak bilinse de donör sayısındaki yetersizlik nedeniyle bu hastalara yeterli sayıda kalp nakli yapılamamakta dolayısıyla alternatif tedaviler uygulanmaktadır. Bu nedenle en güncel tedavi yaklaşımı olan sol ventrikül destek cihazlarının kullanılması giderek artmaktadır. Bilinirliği az olan tedaviler hastaların belirsizlik yaşamasına neden olabilir. Bakım sürecinde hastaya nasıl yaklaşılması gerektiği önemlidir. Hemşirelerin bakım sürecinde kuram ve modelleri kullanması hastalara nitelikli bir bakım verebilmelerini sağlamaktadır. Merle Michel’in Hastalıkta Belirsizlik kuramına göre amaç; hastaların algıladıkları belirsizlikleri tanımlayarak bu süreçle baş etmeyi kolaylaştırmak ve hastalığa uyumu sağlamaktır. Bu tedaviyi Hastalıkta Belirsizlik kuramı ile ele alan ilk olgu sunumudur. Hastanın sol ventrikül destek cihazı ile ilgili belirsizlik algısının, bu kurama göre değerlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, sol ventrikül destek cihazı, hemşirelik kuramı, belirsizlik

Gamze Ataman Yıldız, Fatma Eti Aslan. Care of a Patient with Planned Left Ventricular Assist Device According to Michel’s Theory of Uncertainty in Dısease: Case Report. Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 115-120

Corresponding Author: Gamze Ataman Yıldız
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.