Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine http://turkjcardiovascnurs.org/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazarlar Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi’nde yayınlanmış çalışmalarının telif hakkını elinde tutar. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi’nin  içeriği, Creative Commons Atıf-GayriTicari (CC BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır.

ENGLISH
EISSN 2149-4975