Turkish Journal of
Cardiovascular Nursing
Original Article

Kan Basıncı Ölçümü İçin Bir Bilgi Kaynağı: Youtube Analizi

1.

University of Health Science, Hamidiye Faculty of Health Science, Istanbul, Turkey

2.

Department of Nursing, Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy State Hospital, Ankara, Turkey

Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2022; 13: 28-35
DOI: 10.5543/khd.2022.212437
Okunma: 983 İndirilme: 285 Online Yayın Tarihi: 25 Nisan 2022

Amaç: Çalışmanın amacı YouTube video platformunda yer alan kan basıncı ölçümüne ilişkin videoların kalite, güvenirlik, bilgi ve eğitim içeriği ile yararlılığının değerlendirilmesidir.

Yöntem: Araştırmada “kan basıncı nasıl ölçülür” ve “tansiyon nasıl ölçülür” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan aramada ulaşılan 115 Türkçe videonun analizi yapılmıştır. Videolar 2 uzman tarafından eş zamanlı ve bağımsız olarak, eğitim kalitesi için DISCERN (Quality Criteria for Consumer Health) puanlama sistemi, video kaynağının doğruluğu, faydası ve güvenilirliği için JAMA (Journal of American Medical Association) puanı, bilgi ve eğitim içeriğinin değerlendirilmesi için GQS (Global Quality Score) puanı, yararlılık için USEFULNESS puanı, hem görüntülenme hem de beğenilme oranlarını değerlendirmek için VPI (Video Güç İndeksi) kullanılmıştır. Ayrıca videonun kaynağı, yüklenme tarihi, görüntülenme sayısı, yorum sayısı, beğeni ve beğenilmeme sayısı da kaydedilmiştir.

Bulgular: Videoların %43,5’i bir hekim tarafından yüklenmiştir. %55,7’sinin eğitim kalitesi çok düşük, %74,8’i video kaynağı hakkında kısmen yeterli veriye sahip ve %34,8’i az yararlı olarak değerlendirilmiştir. Video yükleyiciler ile puanlar karşılaştırıldığında DISCERN (P = ,024), JAMA (P = ,015), GQS (P < ,001), USEFULNESS (P < ,001) puanları arasında anlamlı farklar olduğu, fark olan tüm puanlarda hekim grubu tarafından yüklenen videoların puan ortalamalarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (P < ,05).

Sonuç: Kan basıncı ölçümü ile ilgili videoların genel olarak kalitesi ve eğitimsel değeri düşüktür. Bu nedenle YouTube ve diğer sosyal medya araçları aracılığı ile ulaşılan videoların alanında uzman kişilerce denetiminin yapılması doğru kaynaktan, doğru bilgiye ulaşma açısından son derece önemlidir.

Cite this article as: Tosun H, Tosun A. Kan basıncı Ölçümü İçin bir bilgi kaynağı: Youtube analizi. Turk J Cardiovasc Nurs 2022;13(30):28-35.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2149-4975