E-ISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk J Card Nur: 14 (34)
Cilt: 14  Sayı: 34 - Ağustos 2023
DERLEME
1.
Pron Pozisyonunda Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Hemşirenin Rolü
Cardiopulmonary Resuscitation in the Prone Position and the Role of the Nurse
Berna Cafer Karalar, Serap Özer
doi: 10.5543/khd.2023.48568  Sayfalar 62 - 67

ARAŞTIRMA
2.
Hemşirelik Eğitiminde Verilen Temel Elektrokardiyografi Dersinin Klinik Yansımaları: Nitel Bir Çalışma
Clinical Reflections of the Basic Electrocardiography Course in Nursing Education: A Qualitative Study
Selin Keskin Kızıltepe, Aslı Kurtgöz, Hülya Keskin
doi: 10.5543/khd.2022.81994  Sayfalar 68 - 75

3.
Miyokard Enfarktüsü Geçiren Hastalarda Ölüm Kaygısı
The Death Anxiety in Patients with Myocardial Infarction
Mustafa Şafak, Mehtap Kızılkaya
doi: 10.5543/khd.2023.50490  Sayfalar 76 - 81

4.
Yaşlı Hastaların Akut Koroner Sendrom Semptomlarına İlişkin Bilgi ve Tutumları: Kesitsel Bir Araştırma
Knowledge and Attitudes About Acute Coronary Syndrome Among Older Patients: A Cross-Sectional Study
Arzu Akbaba, Imatullah Akyar
doi: 10.5543/khd.2023.03274  Sayfalar 82 - 88

5.
Kalp Yetersizliği Olan Bireylerde Uyku Kalitesi, Koronavirüs Anksiyetesi ve Stres Arasındaki İlişki
The Relationship Between Sleep Quality, Coronavirus Anxiety, and Stress in Individuals with Heart Failure
Emine İlaslan, Zeynep Özer
doi: 10.5543/khd.2023.00377  Sayfalar 89 - 94

6.
Hipertansiyon Öz Bakım Profili Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
Psychometric Properties of the Turkish Version of Hypertension Self-Care Profile
Öznur Adadıoğlu, Ahmet Seven, Esin Danç
doi: 10.5543/khd.2023.47450  Sayfalar 95 - 102

OLGU SUNUMU
7.
ST Segment Yükselmesiz Miyokard İnfarktüsü Olgusunda Kardiyak Biyobelirteçlerin Önemi ve Hemşirelik Yaklaşımları: Olgu Sunumu
Importance of Cardiac Biomarkers and Nursing Approaches in Non-ST-Segment Elevation Miyocardial Infarction Case: Case Report
Öznur Kavaklı, Nimet Sena Kaya
doi: 10.5543/khd.2023.52296  Sayfalar 103 - 107

Hızlı AramaCopyright © 2023 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi