Turkish Journal of
Cardiovascular Nursing
Case Report

Kardiyak Arrest Sonrası Gastrointestinal Kanama Gelişen Bir Olguda Lydia Hall Modeli Temelli Bakım

1.

Department of Internal Medicine Nursing, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

2.

Department of Internal Medicine Nursing, Ege University, İzmir, Turkey

Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2022; 13: 50-53
DOI: 10.5543/khd.2022.211724
Okunma: 1010 İndirilme: 291 Online Yayın Tarihi: 25 Nisan 2022

Hemşirelik kuram ve modelleri, bakımı tanımlamak, planlamak, uygulamak ve değerlendirmek için sistematik bir temel sağlamaktadır. Aynı zamanda daha bütüncül ve bireyselleştirilmiş bakım için yeni çerçeve oluşturmaktadır. Bakımın sağlam kanıtlara dayandırılması için kuramsal çerçeveyi oluşturmada kullanılan modellerden bir tanesi Lydia Hall’ün Bakım-Öz-Tedavi Modelidir. Hall’ün modeli; bakım (care-hastanın bedeni), öz-çekirdek-merkez (core-bireyin kendisi) ve tedavi (cure-bedeni etkileyen hastalık) olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Bu olgu çalışmasında; koroner anjiografi işlemi sırasında kardiyak arrest geçiren ve kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası genel yoğun bakım ünitesinde takip edilen 45 yaşındaki gastrointestinal kanamalı olgu irdelenmiştir. Olguya Lydia Hall bakım halkası esas alınarak bütüncül bir bakış açısıyla hemşirelik bakımı planlanmış ve uygulanmıştır. Değerlendirme aşamasında ise; modelin uygulamada kullanılabilirliği gösterilmiştir.

Cite this article as: Uysal Akbaş D., Özer S, Yıldırım Y. Kardiyak arrest sonrası gastrointestinal kanama gelişen bir olguda lydia hall modeli temelli bakım. Turk J Cardiovasc Nurs 2022;13(30):50-53.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2149-4975