Turkish Journal of
Cardiovascular Nursing
Original Article

Hemşire Liderliğindeki 12 Haftalık Fiziksel Aktivite Programına Katılan Orta Derecede Kardiyovasküler Hastalık (KVH) Riski Olan Katılımcıların Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma

1.

Department of Nursing, Akdeniz University, Antalya, Turkey

Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2022; 13: 1-8
DOI: 10.5543/khd.2022.211116
Okunma: 993 İndirilme: 313 Online Yayın Tarihi: 25 Nisan 2022

Amaç: Bu çalışmanın amacı 12 haftalık hemşire liderliğindeki fiziksel aktivite programına (12 hafta, haftada 5 gün, 40 dakika tempolu grup yürüyüşü) katılan orta derecede KVH riski olan katılımcıların düşüncelerini ve deneyimlerini ortaya çıkarmaktır.

Yöntem: Bu çalışmada tematik analiz yaklaşımına dayalı, tanımlayıcı nitel bir tasarım kullanılmıştır. Bu araştırmanın katılımcıları, araştırmacıların daha önce hemşire liderliğinde gerçekleştirilen fiziksel aktivite programına katılan 40 yaş üzeri 9 bireyden oluşmaktadır. Veriler, beş soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak bireysel görüşmelerle toplanmıştır. 

Bulgular: Bu çalışmada, “deneyimler,” “engeller,” “hedefler,” ve “metaforlar” olmak üzere 4 tema ve “fiziksel deneyimler ve katkılar, psikolojik deneyimler, sosyal deneyimler” alt temaları belirlenmiştir. Bireyler kalp hastalığı riski ile yaşamayı genellikle bozuk motor, saat ve makineye benzetmişlerdir.

Sonuç: KVH riski orta düzeyde olan bireylerin hem kardiyovasküler hem de psikososyal sağlığını iyileştirmek için grupla birlikte gerçekleştirilen çeşitli FA programları denenebilir. Toplumda yaşayan bireylerin hem kalp sağlıklarını korumak ve geliştirmek hem de psikososyal sağlıklarını geliştirmek amacıyla güncel rehberlerin önerileri doğrultusunda farklı fiziksel aktivitelere teşvik edilmeli ve bu aktivitelerin etkisini kapsayan girişimsel araştırmalar yapılmalıdır.

Cite this article as: Dağıstan Akgöz A, Gözüm S. Hemşire liderliğindeki 12 haftalık fiziksel aktivite programına katılan orta derecede kardiyovasküler hastalık (KVH) riski olan katılımcıların deneyimleri: Nitel bir çalışma. Turk J Cardiovasc Nurs 2022;13(30):1-8.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2149-4975