EISSN 2149-4975
pdf
Nursing Care of Patients Chronic Heart Failure in The Hospital [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2012; 3(4): 85-100 | DOI: 10.5543/khd.2012.009

Nursing Care of Patients Chronic Heart Failure in The Hospital

Nuray Enç1, Havva Öz Alkan2
1Prof. Dr. Nuray Enç, Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty, Department Of Internal Medicine Nursing, Istanbul
2Araş. Gör. Mscn. Havva Öz Alkan, Department Of Internal Medicine Nursing, Istanbul

There is low resistance in the chronic heart failure patients, care is complex and dramatically is increased the number of patients. This situation creates a problem for caregivers. Chronic heart failure pharmacologically and nonpharmacologically, requires multidisciplinary teamwork. Nurses provides cooperation among team members in the chronic heart faiulere management programs. In addition nurses make patient care-education and self-care. In this article describes the nursing care of patients with chronic heart failure in the hospital and necessary explanations on the planned procedures.

Keywords: Heart failure, nursing care

Kronik Kalp Yetersizliği Hastalarının Hastane İçi Hemşirelik Bakımı

Nuray Enç1, Havva Öz Alkan2
1Prof. Dr. Nuray Enç, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemsireliği Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul
2Araş. Gör. Mscn. Havva Öz Alkan, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemsireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Kronik kalp yetersizliği olan hastaların direnci düşüktür, bakımı komplekstir ve hasta sayısı dramatik olarak artmaktadır. Bu durum bakım verenler için sorun oluşturur. Kronik kalp yetersizliği, farmakolojik ve nonfarmakolojik yönleriyle multidisipliner ekip çalışmasını gerektirmektedir. Kronik kalp yetersizliği yönetim programlarında hemşire ekip üyeleri arasında işbirliği sağlar. Hemşire ayrıca hasta bakımı-eğitimi ve öz bakım uygulamalarını sürdürür. Bu makalede kronik kalp yetersizliği olan hastaların hastane içi hemşirelik bakımı anlatılmaktadır ve planlanan girişimler ile ilgili gerekli açıklamalar bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, hemşirelik bakımı

Nuray Enç, Havva Öz Alkan. Nursing Care of Patients Chronic Heart Failure in The Hospital. Turk J Card Nur. 2012; 3(4): 85-100

Corresponding Author: Nuray Enç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.