EISSN 2149-4975
pdf
Nursing Care in Heart Failure: A case report [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2014; 5(7): 32-40 | DOI: 10.5543/khd.2014.004

Nursing Care in Heart Failure: A case report

Havva Öz Alkan
Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Istanbul

Heart failure is a complex clinical syndrome. Coronary heart disease, hypertension, cardiomyopathy are a significant part of causes heart failure. Dilated cardiomyopathy is characterized by congestive heart failure secondary to ventricular dilatation and systolic and / or diastolic dysfunction. The objectives of nursing care are reduce the symptoms, improve exercise tolerance, evaluating the effects of pharmacological treatment, prevent the complications associated with chronic heart failure and patient / family education in heart failure. A 43-year-old female patient was admitted to the hospital with complaints of shortness of breath and swelling in the legs. Patient who has no urinary output is accepted with a diagnosis of decompensated heart failure. Nursing care is provided to case by evaluated with Marjory Gordon's Functional Health Patterns Nursing Care Model.

Keywords: Heart failure, functional health patterns, nursing care

Kalp Yetersizliğinde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Havva Öz Alkan
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Kalp yetersizliği kompleks bir klinik sendromdur. Koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve dilate kardiyomiyopati kalp yetersizliği nedenlerinin önemli bir bölümüdür. Dilate kardiyomiyopati ventriküllerin dilatasyonuna ve sistolik ve/veya diyastolik disfonksiyonuna ikincil gelişen konjestif kalp yetersizliği ile karakterizedir. Kalp yetersizliğinde hemşirelik bakımının amaçları; belirtileri azaltmak, egzersiz toleransını arttırmak, farmakolojik tedavinin etkilerini değerlendirmek, kronik kalp yetersizliği ile ilgili komplikasyonları önlemek ve hasta/aile eğitimidir. 43 yaşındaki kadın hasta nefes darlığı ve bacaklarda şişme şikayeti ile hastaneye başvurmuş. İdrar çıkışı olmayan hasta dekompanse kalp yetersizliği tanısı ile kabul edilmiştir. Olgu Marjory Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Hemşirelik Bakım Modeli ile değerlendirilerek, hemşirelik bakımı verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, fonksiyonel sağlık örüntüleri, hemşirelik bakımı

Havva Öz Alkan. Nursing Care in Heart Failure: A case report. Turk J Card Nur. 2014; 5(7): 32-40

Corresponding Author: Havva Öz Alkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.