EISSN 2149-4975
pdf
The importance of physical activity in the prevention and control of cardiovascular diseases [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 39-48 | DOI: 10.5543/khd.2012.005

The importance of physical activity in the prevention and control of cardiovascular diseases

Pınar Yeşil1, Meral Altıok2
1Çukurova University Adana Health School, Adana, Turkey
2Mersin University Health School, Mersin, Turkey

Cardiovascular diseases (CVD), which are among the leading chronic diseases, are the most important cause of morbidity and mortality all over the world and in our country. The presence of risk factors such as advanced age, obesity, smoking, hypertension, hypercholesterolemia, or diabetes mellitus increases the risk of developing CVD even more. Research indicates that physical inactivity increases the risk of CVD while being physically active significantly reduces the risk of CVD by lowering blood pressure and cholesterol levels, keeping the weight and diabetes mellitus under control. This review had been discussed the importance of physical activity in CVD prevention and control.

Keywords: Cardiovascular disease, risk factors, prevention, control, physical activity

Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde fiziksel aktivitenin önemi

Pınar Yeşil1, Meral Altıok2
1Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu, Adana, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Mersin, Türkiye

Kronik hastalıklar içerisinde önemli bir yere sahip olan kardiyovasküler hastalıklar (KVH), tüm dünyada ve ülkemizde en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. İleri yaş, obezite, sigara kullanımı, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, diyabetes mellitus gibi risk faktörleri varlığında KVH gelişme riski daha da artmaktadır. Fiziksel inaktivitenin KVH riskini arttırdığı, fiziksel olarak aktif olmanın ise; kan basıncını, kolesterol düzeyini düşürme, kilo kontrolünü sağlama ve diyabetes mellitus’un kontrol altına alınmasını sağlama gibi etkileriyle KVH riskini önemli düzeyde azalttığı birçok literatürde vurgulanmaktadır. Bu derlemede KVH’ın önlenmesi ve kontrolünde fiziksel aktivitenin önemi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalık, risk faktörleri, önleme, kontrol, fiziksel aktivite

Pınar Yeşil, Meral Altıok. The importance of physical activity in the prevention and control of cardiovascular diseases. Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 39-48

Corresponding Author: Pınar Yeşil, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.