EISSN 2149-4975
pdf
Life Style Modification in Individulas with Myocardial Infarction: Pender’s Health Promotion Model [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 147-152 | DOI: 10.5543/khd.2016.93064

Life Style Modification in Individulas with Myocardial Infarction: Pender’s Health Promotion Model

Sibel Sevinç
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Karataş Kampüsü, Kilis

In this article, it is given the appliying Pender's health promotion model of myocardial infarction in individuals. Cardiology clinic nurses to use health promoting model is important to cardiac rehabilitation programs and discharge planning in individuals with myocardial infarction. So for these people to create lifestyle changes can be facilitated.

Keywords: myocardial infarction, life style modification, health promotion model

Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Bireylerde Yaşam Şekli Değişikliği: Pender’ in Sağlığı Geliştirme Modeli

Sibel Sevinç
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Karataş Kampüsü, Kilis

Bu makalede, Pender’in sağlığı geliştirme modelinin Miyokard infarktüsü geçirmiş bireylerde uygulanmasına yer verilmiştir. Kardiyoloji kliniği hemşirelerinin miyokard infarktüsü geçirmiş bireylerde kardiyak rehabilitasyon programı ve taburculuk planlamasında sağlığı geliştirme modeli kullanımı önemlidir. Böylece bu kişilerde yaşam tarzı değişikliği oluşturmak kolaylaştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: miyokard infarktüsü, yaşam şekli değişikliği, sağlığı geliştirme modeli

Sibel Sevinç. Life Style Modification in Individulas with Myocardial Infarction: Pender’s Health Promotion Model. Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 147-152

Corresponding Author: Sibel Sevinç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.