EISSN 2149-4975
pdf
Nursing Care According To Functional Health Patterns in Infective Endocarditis: A Carse Report [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(11): 170-182 | DOI: 10.5543/khd.2015.016

Nursing Care According To Functional Health Patterns in Infective Endocarditis: A Carse Report

Hilal Uysal1, Sevilay Aydın2
1Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Medical Nursing Department, Istanbul
2Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Istanbul

Infective endocarditis is usually due to gram positive develops from coke. Directly exposed to the blood flow, cardiovascular structures containing foreign bodies inside the heart develops as a result of endovascular microbial infection. The nursing care at Infective endocarditis is focused on education about the disease of the patient and family, symptoms, treatment, complications.
This case with chills, high fever, malaise and weight loss, was admitted to the emergency. Patient were hospitalized with the diagnosis of infective endocarditis. Patients were assessed by Nursing Care Model of Gordon's Functional Health Patterns, between November 27 and December11, 2014. Ineffective individual health maintenance, the risk of falling, infection, imbalanced nutrition: less than body requirements, impaired in the skin integrity, bleeding, electrolyte imbalance, impaired in the urinary excretion, activity intolerance etc.” nursing diagnosis were determined, to improve and/or to eliminate the detected problems was given nursing care to patient and the results were evaluated.

Keywords: Infective endocarditis, nursing care.

İnfektif Endokarditte Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Hilal Uysal1, Sevilay Aydın2
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

İnfektif endokardit genellikle gram pozitif koklara bağlı gelişir,kan akımına doğrudan maruz kalan kalp içi yabancı cisimleri içeren kardiyovasküler yapıların endovasküler mikrobik infeksiyonudur. İnfektif endokarditte hemşirelik bakımı belirtilere, tedaviye, komplikasyonlara, hasta ve ailesinin hastalık hakkındaki eğitimine odaklıdır.
E.A, titreme, yüksek ateş, halsizlik kilo kaybı şikayetleriyle acile başvurmuştur. İnfektif endokardit ön tanısıyla kliniğe yatırılmıştır. E.A, 27 Kasım-11 Aralık 2014 arasında Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Hemşirelik Bakım Modeli doğrultusunda değerlendirilerek, “Etkisiz bireysel sağlık yönetimi, düşme risk, infeksiyon, dengesiz beslenme: beden gereksiniminden az beslenme, deri bütünlüğünde bozulma, kanama, elektrolit dengesinde bozulma, idrar boşaltımında bozulma, aktivite intoleransı gibi’’ hemşirelik tanıları belirlendi. E.A’ya tespit edilen sorunları iyileştirmek ve/veya ortadan kaldırmak için hemşirelik bakımı verildi ve sonuçlar değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: İnfektif endokardit, hemşirelik bakımı.

Hilal Uysal, Sevilay Aydın. Nursing Care According To Functional Health Patterns in Infective Endocarditis: A Carse Report. Turk J Card Nur. 2015; 6(11): 170-182

Corresponding Author: Hilal Uysal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular Nursing