E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Geçici Pacemaker Takılan Hastada Twitching ve Twiddler Sendromu [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 86-90 | DOI: 10.5543/khd.2015.007  

Geçici Pacemaker Takılan Hastada Twitching ve Twiddler Sendromu

Fatma İltuş, Yasemin Tokem, Elif Ünsal Avdal, Berna Nilgün Özgürsoy Uran
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir

Twiddler sendromu disritmi tedavisinde kullanılan cihazların çok rastlanmayan ama tehlikeli olası bir komplikasyonudur. Bu sendrom hastanın cihazı manipülasyonu ile çekilme ve yerinden çıkması sonucu gelişir. Cihaz çekilir ve yer değiştirirse ledler yolculuk sırasında diyafram, vagus siniri, frenik siniri, pektoralis kasını ve brakiyal pleksusu uyarabilir. Uyarım sonucu etkilenen alanda twitching olarak isimlendirilen çekilme hissi ve seyirmeler görülebillir.
Geçici pacemakerlar kalp hızındaki anormal varyasyonları normale döndürerek, bozulan hemodinaminin yeniden normale dönmesini sağlamaktadır. Akut nedenlerle geçici pacemaker takılan ve yoğun bakımda takip edilen hastaların oranı oldukça yüksektir. Bu yazıda Twiddler sendromu ve tam AV blok nedeniyle geçici pacemaker takılan olguda görülen twitching tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Geçici pacemaker, Twitching, Twiddler sendromu, Olgu sunumu


Twitching in Patient Temporary Pacemaker Implanted and Twiddler’s Syndrome

Fatma İltuş, Yasemin Tokem, Elif Ünsal Avdal, Berna Nilgün Özgürsoy Uran
İzmir Kâtip Çelebi University Health Sciences Faculty, Department Of Internal Medicine Nursing, İzmir, Turkey

Twiddler syndrome is an infrequent but potentially dangerous complication of device therapy for dysrhythmias. This syndrome results from the manipulation of the implanted pulse generator by the patient, leading to traction and subsequent lead dislodgement. If it is pulled, the pacemaker tip, during leads Journey can stimulate the diaphragm, vagus nerve, phrenic nerve, pectoralis muscle and brachial plexus. Sense of contraction and pulsation due to stimulation on affected area called twitching may be occured.
Temporary pacemakers reverse from anormal variations of heart rate to normal and from unstable hemodynamics to stable. Ratio of patient implanted temporary pacemaker for emergency situations and then caring intensive care unit is very high. In this paper, it was discussed twitching in case who implanted temporary pacemaker for third degree atrioventricular block and Twiddler’s syndrome.

Keywords: Temporary cardiac pacemakers, Twitching, Twiddler’s syndrome, Case study


Fatma İltuş, Yasemin Tokem, Elif Ünsal Avdal, Berna Nilgün Özgürsoy Uran. Twitching in Patient Temporary Pacemaker Implanted and Twiddler’s Syndrome. Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 86-90

Sorumlu Yazar: Fatma İltuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale