E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Hasta Eğitimi ve Davranış Değişikliği Geliştirme [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(2): 41-47 | DOI: 10.5543/khd.2016.29591  

Hasta Eğitimi ve Davranış Değişikliği Geliştirme

Havva Öz Alkan
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Kardiyak rehabilitasyonun önemli bir bölümü olan hasta eğitimi; gerekli davranış değişikliklerini oluşturmak için planlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Kardiyak rehabilitasyonda hasta eğitimi, çoğunlukla erişkin bireylerle ilgilidir. Öğretilen ve eğitilenler hem hasta; hem de erişkin olduğundan diğer eğitimlerden bazı farklılıklar gösterirler. Bu farklılıkların sonucu olarak hasta eğitimi belirli koşullarda ve bir sıra içinde yapılmalıdır. Davranış değişiminin ve sağlıklı bir yaşam tarzının sağlanmasına yönelik girişimler, sağlık çalışanı ile hastanın yakın temas içinde olması gerektiğinin altını çizmektedir. Hemşireler, sağlık hizmeti veren kuruluşlarda bireyi tüm boyutları ve çevresi ile birlikte ele alan tek profesyonel gruptur. Kalp hastalığı riskini azaltmak ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırmak hemşirelerin en temel görevlerinden biridir. Bu nedenle hemşireler, bireye en uygun davranış değişimi yaklaşımlarını bulmak için çaba harcamalıdır.

Anahtar Kelimeler: kardiyak rehabilitasyon, hasta eğitimi, davranış değişikliği


Patient Education and Behavior Change Development

Havva Öz Alkan
Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty

Patient education, which is an important part of cardiac rehabilitation, should be planned in a way to create the necessary behavioral changes Patient education in cardiac rehabilitation is mostly related to adult individuals. Because taught and trained are both sick and adult, they show some differences from other trainings. As a consequence of these differences, patient education should be done in certain conditions and in a row. Intervention to ensure for change behavior and a healthy lifestyle underline the need for close contact between the health worker and the patient. Nurses are the only professional group that handles the individual with all dimensions and surroundings in health care providers. Reducing the risk of heart disease and attaining healthy lifestyle behaviors is one of the most basic tasks of nurses. For this reason, the nurses should try to find the most suitable behavior change approaches for the individual.

Keywords: cardiac rehabilitation, patient education, behavior change


Havva Öz Alkan. Patient Education and Behavior Change Development. Turk J Card Nur. 2016; 7(2): 41-47

Sorumlu Yazar: Havva Öz Alkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale