E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
TKD Kalp Yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar, Hipertansiyon, Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzlarının Kullanımına Yönelik Değerlendirme [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2013; 4(6): 21-32 | DOI: 10.5543/khd.2013.009  

TKD Kalp Yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar, Hipertansiyon, Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzlarının Kullanımına Yönelik Değerlendirme

Nuray Enç, Havva Öz Alkan
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada hemşirelik sürecini temel alarak hazırlanan TKD (Türk Kardiyoloji Derneği) Kalp Yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar, Hipertansiyon, Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzları’nın kardiyoloji alanında çalışan hemşireler tarafından kullanım durumları ve etkinliği araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Türkiye’de bulunan 45 devlet ve üniversite hastanelerinde kardiyoloji kliniklerinde en az bir yıl çalışan, araştırmaya katılmaya gönüllü olan 705 hemşire ile yapıldı. Veriler genel bilgi formu ve kılavuzların kullanımına yönelik 23 soru içeren anket ile toplandı. Formlar hemşirelik hizmetleri müdürlüğü/başhemşireliğe posta ile gönderildi. Hemşireler tarafından doldurulan formlar hemşirelik hizmetleri müdürlüğü/başhemşireliklerden posta ile geri toplandı.
BULGULAR: 279 (%39,6) hemşirenin TKD Kalp Yetersizliği Hemşirelik Bakım Kılavuzu hakkında bilgisi var ve 220 (%31,2) hemşire kılavuzu kullanmaktadır. Kılavuzu kullanan hemşirelerin %59.1 ile %69.5’i hemşirelik sürecinin farklı aşamalarında kılavuzu çok - çok fazla yararlı bulmaktadır. TKD Akut Koroner Sendromlar Hemşirelik Bakım Kılavuzu hakkında 274 (%38,9) hemşirenin bilgisi vardır ve 219 (%31,1) hemşire bu kılavuzu kullanmaktadır, kullananların %57,1 ile %66,7’i hemşirelik sürecinin farklı aşamalarında kılavuzu çok-çok fazla yararlı bulmaktadır. TKD Hipertansiyon Hemşirelik Bakım Kılavuzu hakkında 271 (%38,4) hemşirenin bilgisi vardır ve 213 (%30,2) hemşire kullanmaktadır, kılavuzu kullanan hemşirelerin %61,5 ile %65,3’i hemşirelik sürecinin farklı aşamalarında kılavuzu çok - çok fazla yararlı bulmaktadır. TKD Perkütan Koroner ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzu hakkında ise 216 (%306) hemşirenin bilgisi vardır ve 149 (%21,1) hemşire bu kılavuzu kullanmaktadır. Bu kılavuzu kullanan hemşirelerin %56 ile %61,9’u hemşirelik sürecinin farklı aşamalarında kılavuzu çok- çok fazla yararlı bulmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mevcut hemşirelik bakım kılavuzları hemşireler tarafından yeterince bilinmemektedir. Kılavuzlar hakkında bilgisi olanlar bu kılavuzları klinik uygulamalarında kullanmakta ve çok yarar görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kılavuz kullanımı, kılavuz etkinliği, hemşirelik bakımı.


Assessment for the Use of Turkish Society of Cardiology Nursing Care Guidelines in Heart Failure, Acute Coronary Syndromes, Hypertension and Percutaneous Coronary and Valvular Interventions

Nuray Enç, Havva Öz Alkan
Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, effectiveness and use of Turkish Society of Cardiology Nursing Care Guidelines for Nursing Care Guidelines in Heart Failure, Acute Coronary Syndromes
Hypertension, Coronary and Valvular Interventions which prepared on the basis of
the nursing process by nurses working in the field of cardiology were investigated.
METHODS: Study was carried out by 705 nurses who volunteered to participate in the study, at least one year working in cardiology clinics in the 45 state and university hospitals
in Turkey. The data were collected with general information form and a questionnaire
containing 23 questions related to the use of the guidelines. Forms were sent to charge
nurses by postal service. Filled forms by the nurses were back collected with postal service.
RESULTS: 279 (39.6%) nurses have knowledge about the Heart Failure Nursing Care Guide, and 220 (31.2%) nurses uses guideline. 59.1- 69.5 % nurses who use the guideline find very
much useful in phases of the nursing process. 274 (38.9%) nurses have knowledge about the Acute Coronary Syndromes Nursing CareGuide and 219 (31.1%) nurses uses the
guideline. 57.1- 66.7 % nurses who using the guideline find very much useful in phases of
the nursing process. 271 (38.4%) nurses have knowledge about the Hypertension Nursing
Care Guide and 213 (30.2%) nurses uses guideline. 61.5-65.3% nurses who using the
guideline find very much useful in phases of the nursing process. 216 (30.6%) nurses have knowledge about the Percutaneous Coronary and Valvular Interventions Nursing Care Guide and 149 (21.1%) nurses uses guideline. 56-61.9 % nurses who using the guideline find very much useful in phases of the nursing process.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Available nursing care guidelines were not well known by nurses. Nurses who have information about guidelines use and significantly benefit from these guidelines in clinical practice.

Keywords: Use of guideline, effectiveness of guideline, nursing care.


Nuray Enç, Havva Öz Alkan. Assessment for the Use of Turkish Society of Cardiology Nursing Care Guidelines in Heart Failure, Acute Coronary Syndromes, Hypertension and Percutaneous Coronary and Valvular Interventions. Turk J Card Nur. 2013; 4(6): 21-32

Sorumlu Yazar: Nuray Enç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale