E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 11 Sayı : 24 Yıl : 2020
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler

   
Hızlı Arama

 
Perkütan Koroner Girişimlerde Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(1): 26-34 | DOI: 10.5543/khd.2016.39358  

Perkütan Koroner Girişimlerde Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları

Gülcan Bakan
Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,

Perkütan koroner girişim (PKG), koroner arter hastalığının tedavisinde kullanılan revaskülarizasyon yöntemidir. PKG için kanıt dayanağı, randomize kontrollü çalışmalar ve geniş çaplı eşleştirilmiş eğilimli gözlemsel kayıtlardır. Kaynakların uygun kullanılması ve daha çok kişiye nitelikli bakım sunulması için kanıta dayalı uygulamalar en uygun yaklaşımlardır. Kanıta dayalı uygulamalar bilgi ve karar verme arasındaki bağı güçlendirerek tanı, tedavi ve bakım sürecini bilimselleştirmekte ve profesyonelleştirmektedir. Hemşirelik uygulamalarının kanıtlara temellendirilmesi hemşirelik biliminin gelişmesine, yeni politika ve prosedürlerin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu makalede Perkütan koroner girişimler öncesinde, sırasında ve sonrasında bakıma ilişkin Avrupa Kalp Birliği (European Society of Cardiology, ESC), Avustralya Yoğun Bakım Hemşileri Derneği (Australian College of Critical Care Nurses, ACCCN) kılavuzlarında, randomize kontrollü çalışma ve meta analizlerde yer alan kanıta dayalı bakım önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Perkütan Koroner Girişim, Kanıta Dayalı Bakım, Hemşirelik


Evidence Based Care Practices in Percutaneous Coronary Interventions

Gülcan Bakan
Pamukkale University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department

Percutaneous coronary intervention (PCI) is a revascularization strategy for heart disease. The evidence basis for PCI were randomized controlled trials and large-scale observational records matched prone. The appropriate use of resources, and more people to practice evidence-based quality care to be offered are the most appropriate approach. Evidence-based practices by strengthening the link between information and decision making, diagnosis, treatment and care processes are scientize and professionalize. The evidence-based nursing practice to the development of nursing science, enabling the use of new policies and procedures. In this article, it was ephasized evidence baced interventations that are pleaced in European Society of Cardiology (ESC), Australian College of Critical Care Nurses (ACCCN) guidelines and randomized controlled study and meta-analysis

Keywords: Percutaneous Coronary Intervention, Evidence Based Care, Nursing


Gülcan Bakan. Evidence Based Care Practices in Percutaneous Coronary Interventions. Turk J Card Nur. 2016; 7(1): 26-34

Sorumlu Yazar: Gülcan Bakan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale