E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 29 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Miyokard İnfarktüsü Sonrası Roy Uyum Modeline Dayalı Hemşirelik Yaklaşımı [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(12): 24-39 | DOI: 10.5543/khd.2016.003  

Miyokard İnfarktüsü Sonrası Roy Uyum Modeline Dayalı Hemşirelik Yaklaşımı

Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Antalya

Bu derleme yapılan literatür taraması sonucu, Miyokard infarktüsü sonrası bireylerde uyumun sağlanmasında sağlık profesyonellerine Miyokard infarktüsü-Roy Uyum Modeli ilişkisi ile ilgili önemli bilgiler sunması amacı ile hazırlanmıştır. Roy'un Uyum Modeli hemşirelikte araştırma, uygulama ve eğitim alanında en yaygın kullanılan, sürekli test edilen ve geliştirilen modellerden biridir. Roy'un Uyum Modeline göre hemşireliğin amacı bireyin çevresel uyaranlara karşı düzenleyici ve bilişsel-duyuşsal baş etme mekanizmalarını kullanarak fizyolojik, benlik, rol fonksiyon ve karşılıklı bağlılık alanlarında etkili uyum davranışlarını oluşturmak ve bireyi mükemmel uyum düzeyine ulaştırmaktır. Bu doğrultuda bu derlemede ana kavramı uyum olan Roy Uyum Modelinin miyokard infarktüsü geçiren hastalarda hemşirelik bakımını planlama ve uygulamada kullanımının, hastaların taburculuk sonrası komplikasyonlarını azaltma ve yaşam tarzı değişikliğine uyumu sağlamada etkili olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Roy uyum modeli, uyum, miyokard infarktüsü, hemşirelik


Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model After Myocardial Infarction

Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
Akdeniz University Nursing Faculty, Internal Medicine Nursing Of Department, Antalya

In this review, a literature search results was prepared with the aim of presenting important information to the health professionals about relations with Myocardial infarction-Roy Adaptation Model for ensuring adaptation in individuals after myocardial infarction. Roy Adaptation Model is the most widely used for nursing research, practice and education field, which is one of the constantly tested and developed model. According to the Roy Adaptation Model purpose of nursing, to bring individuals an excellent level of adaptation and to create effective adaptation behavior for physiological, self-concept, role function and interdependence area using the regulatory and cognitive-emotional coping mechanisms by individuals against environmental stimuli. In this regard, in this review, Roy Adaptation Model which the main concept is adaptation, it is thought to be effective using nursing care planning and application of myocardial infarction in patients, reducing complications after discharge of patients and ensuring adaptation with lifestyle changes.

Keywords: Roy adaptation model, adaptation, myocardial infarction, nursing


Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer. Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model After Myocardial Infarction. Turk J Card Nur. 2016; 7(12): 24-39

Sorumlu Yazar: Zeynep Canlı Özer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale