E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kritik hastalarda kardiyovasküler değişiklikler ve hemşirelik girişimleri [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 15-26 | DOI: 10.5543/khd.2015.002  

Kritik hastalarda kardiyovasküler değişiklikler ve hemşirelik girişimleri

Sevda Türen
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Kritik hasta tanımı; genel olarak yaşamsal fonksiyonları stabil olmayan, destek tedavisi altında stabil tutulan veya genel durumunun kötüleşmesi muhtemel olan hastalar için kullanılmaktadır. Kritik bakım/yoğun bakım ise, bu hastalara teknolojik olanaklardan üst düzeyde yararlanılarak bakımın eksiksiz olarak verilmesini içerir. Kardiyovasküler değişiklikler kritik hastalarda oldukça sık görülmekte olup, morbidite ve mortalitede önemli rol oynamaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşireler karmaşık ve yaşamı tehdit edici sorunları olan hastaların tanılamasını yapmak, hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamakla yükümlüdürler. Dolayısıyla; hemşireler kritik hastaların durumunda en ufak bir değişikliği anında anlayabilmeli, hastaya gereken müdahaleyi yapabilmeli ve rapor edebilmelidir. Bu derlemede, kritik bakım/yoğun bakım alan hastalarda görülebilecek kardiyovasküler değişiklikler ve bunlara yönelik hemşirelik girişimleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, kardiyovasküler değişiklikler, hemşirelik girişimleri


Cardiovascular changes in critically ill patients and nursing interventions

Sevda Türen
Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic & Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Definition of the critically ill patients is used for the patients whose vital functions are not stable, maintained under supportive treatments or in a situation where their general condition can possibly be deteriorated. The critical care/intensive care; involves utilizing a high level of technological facilities to provide a thorough care for these patients. Cardiovascular changes are seen very common in critically ill patients and play an important role in morbidity and mortality. Nurses working in intensive care units are obliged to make diagnosis of the patients with complicated and life-threatening problems, continuously monitor and implement quality and advanced intensive care and treatment interventions. Therefore, nurses should be able to recognize the slightest change in the condition of the critically ill patients immeaditely, be able to intervene and report them appropriately. In this review, we discuss the cardiovascular changes that can be seen in critical care/intensive care patients and targeted nursing interventions that can be implemented.

Keywords: Intensive care, cardiovascular changes, nursing interventions.


Sevda Türen. Cardiovascular changes in critically ill patients and nursing interventions. Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 15-26

Sorumlu Yazar: Sevda Türen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale