E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kalp Yetersizliğinde Evde Bakım [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 27-41 | DOI: 10.5543/khd.2015.003  

Kalp Yetersizliğinde Evde Bakım

Havva Öz Alkan, Nuray Enç
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Sağlık bakımının sürekli olması tekrarlayan hastane yatışları olan kalp hastaları için özellikle önemlidir. Kalp yetersizliği 65 yaş ve üzeri bireylerde en sık karşılaşılan hastaneye yatış nedenidir ve kalp yetersizliği olan hastaların hastane maliyeti de diğer yaşlı bireylerin hastane maliyetlerinden daha fazladır. Kalp hastalıklarında evde bakım girişimleri ve evde bakım için taburculuk kriterleri semptomları tanılama ve takibi, ilaç yönetimi (özellikle antikuagülan ve diüretik tedavi yönetimi), aktivite devamlılığı, kardiyak rehabilitasyon, beslenme eğitimi, risk faktörlerinin kontrol altına alınması, kognitif değerlendirme ve mental sağlık ile ilgili eğitime odaklanmaktadır. Evde bakımın fiziksel sağlık, psikolojik durum, bağımsızlık düzeyi, sosyal katılım, kişilerarası ilişkiler, kendi potansiyelini gerçekleştirme ve entellektüel gelişim süreçleri üzerinde olumlu etkileri söz konusudur. Ayrıca aile bütünlüğünün korunmasına, stresin azaltılmasına, bireyin kendince alışık olduğu ortamda yaşamını sürdürebilmesine, kendini gerçekleştirebilmesine olanak sağlar. Sağladığı bu olumlu sonuçlar ile sağlık bakımının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Anahtar Kelimeler: Evde bakım, kalp hastalıkları, kalp yetersizliği.


Home Care in Heart Failure

Havva Öz Alkan, Nuray Enç
Istanbul University, Florence Nightingale School Of Nursing Department Of Medical Nursing, Istanbul, Turkey

The continuity of health care is particularly important for heart patients with recurrent hospital admissions. Heart failure is the most common cause of admission to hospital in individuals aged 65 and over. Hospital costs of patients with heart failure is higher than hospital costs of the other elderly. Home care interventions in heart disease and discharge criteria for home care focuses to diagnostic and follow-up of symptoms, medication management (especially anticoagulant and diuretic treatment management), continuity of activity, cardiac rehabilitation, nutrition education, control of risk factors, cognitive evaluation and education about mental health. There are positive effects of home care on physical health, psychological state, level of independence, social participation, interpersonal relationships, realize their potential and intellectual development processes. In addition home care allows to the preservation of family unity, to reduce stress, to sustain life in an environment where individuals are accustomed to self, allows himself to be carried out. It is indispensable part of health care with this provides the positive results.

Keywords: Home care, heart disease, heart failure.


Havva Öz Alkan, Nuray Enç. Home Care in Heart Failure. Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 27-41

Sorumlu Yazar: Havva Öz Alkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale