E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Hemşirelik Öğrencilerinde Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörlerinin Belirlenmesi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2011; 2(2): 18-21 | DOI: 10.5543/khd.2011.004  

Hemşirelik Öğrencilerinde Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Sıdıka Oğuz1, Kerime Cesur2, Sema Koç2
1Marmara Universitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi

AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinde koroner kalp hastalığı risk faktörlerini belirlemek amacıyla planlandı.
YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, İstanbul’da bir üniversitenin hemşirelik yüksekokulu ve sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde 2009-2010 eğitim öğretim yılı, Şubat ayında toplandı. Koroner kalp hastalığı (KKH) risk faktörlerini içeren 26 sorudan oluşan bir anket formuyla toplandı. Veriler SPSS 10.0 programı ile, tanımlayıcı özellikler sayı, ortalama ve yüzdelik, parametrik olmayan değerler ki-kare testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 20.91±2.09 olan olguların %81’i kız öğrenci, %19’u erkek öğrenci, beden kitle indeksi ortalaması 21.57±3.33’ tür. Olguların %53.6’sının ailelerinde hipertansiyon, %30.1’inde KKH olduğu saptandı. Kız öğrencilerin kolesterol değerini daha fazla bildiği (p=.005), daha fazla balık (p=.03) ve meyve sebze tükettiği (p=.002), erkek öğrencilerin ise kırmızı eti daha çok tükettiği (p=.02) belirlendi. Kız öğrencilerin stres düzeylerinin daha yüksek olduğu saptandı (p=.008).
SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin KKH risk faktörleri incelendiğinde, büyük çoğunluğun ailesinde hipertansiyon olduğu, kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha stresli ve beslenmelerinin daha iyi olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri, koroner kalp hastalığı, risk faktörleri.


Coronary Heart Disease Risk Factors in the Determination of Nursing Students

Sıdıka Oğuz1, Kerime Cesur2, Sema Koç2
1Department Of Nursing, Marmara University Faculty Of Health Sciences
2Coronary Intensive Unit, Istanbul University Çapa Medicine Faculty

OBJECTIVE: This study was designed to determine risk factors for coronary heart disease in nursing students.
METHODS: This descriptive research, the university's nursing school in Istanbul in the 2009-2010 academic year nursing and health sciences faculty, convened in February. With CHD risk factors were collected with a questionnaire consisting of 26 questions. With SPSS 10.0 program, identifying features points, average and percentage, non-parametric values were evaluated with chi-square test.
RESULTS: The mean age and bady max index of the participants was 20.91±2.09 and 21.57±3.33. Of them, 81% were girl and 19% were men.53.6% of the participants families of them hypertension, 30.1% were coronary heart disease (CHD). More of the girls knew the value of cholesterol (p=.005), more fish (p=.03) and fruit and vegetable consumption (p=.002), while male students consumed more red meat (p=.02) were determined. Girl students' stress levels were higher (p=.008).
CONCLUSION: Nursing students were examined risk factors for CHD, the vast majority of hypertension in the family, female students than male students were more stressful and more nutrition.

Keywords: Nursing Students, coronary heart disease, risk factors.


Sıdıka Oğuz, Kerime Cesur, Sema Koç. Coronary Heart Disease Risk Factors in the Determination of Nursing Students. Turk J Card Nur. 2011; 2(2): 18-21

Sorumlu Yazar: Sıdıka Oğuz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale