E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kalp Kapak Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 42-57 | DOI: 10.5543/khd.2015.004  

Kalp Kapak Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Cansu Polat1, Nuray Enç2
1İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Kalp kapak hastalıkları koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve kalp yetersizliğinden sonra en yaygın mortalite ve morbitide nedenlerindendir. Kalp kapak hastalıkları klinik olarak darlık (stenoz), yetersizlik (regürjitasyon) veya aynı kapakta darlık ve yetersizliğin birlikteliği sonucu ortaya çıkabilir. Kalp kapak hastalıklarında kalp yetersizliği, endokarditler veya disritmiler hastane yatışı gerektirebilir. Kapak hastalıklarının tedavisinde cerrahi ve tıbbi seçenekler bulunmakta olup bu süreçte hemşirelerin önemli rol ve sorumlulukları bulunmaktadır. Kapak hastalıklarının tıbbi tedavisi;ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliklerini içermektedir. Kalp kapak hastalıklarının tedavi sürecinde hemşirelik bakımı; hastanın kardiyak fonksiyonlarının optimal düzeyde sürdürülmesi, kardiyak toleransın arttırılması, günlük yaşam aktivitelerinin planlanması, hasta/aile eğitimi ve ilaç tedavisine uyumunu kapsamaktadır. Bu derlemede kalp kapak hastalıklarının etiyolojisi, patofizyolojisi, klinik bulguları, tanı ve tedavi yöntemleri, hemşirelik tanı ve girişimleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalp kapak hastalıkları, hemşirelik


Heart Valve Diseases and Nursing Care

Cansu Polat1, Nuray Enç2
1istanbul GATA Haydarpaşa Training Hospital
2İstanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty,Medical Nursing

Valvular heart diseases (VHD) are the most common causes of mortality and morbidity after coronary artery disease, hypertension, and heart failure. Valvular heart diseases may ocur the result of valve stenosis, valve regurjitation both valve stenosis and valve regurtitaion. Valvular heart disease may require hospitalization or outpatient care for management of heart failure, endocarditis, embolik disease or dysrhytmias. Heart valve disease are treated as medical and surgical treatment and there are important role and responsibilities of nurses this process. Nursing care during the treatment of valvular heart disease; maintaining an optimal level of the patient's cardiac function, increasing the cardiac tolerance, planning activities of daily living, patient / family education includes compliance with medication and therapy. In this article, valvular heart disease etiology, pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis and treatment, nursing diagnosis and interventions are discussed.

Keywords: Heart valve disease, nursing


Cansu Polat, Nuray Enç. Heart Valve Diseases and Nursing Care. Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 42-57

Sorumlu Yazar: Cansu Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale