E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Koroner Anjiyografi Sonrası Gelişen Bir Komplikasyon: Kontrast Madde Nefropatisi ve Hemşirelik Yaklaşımları [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(10): 121-128 | DOI: 10.5543/khd.2015.011  

Koroner Anjiyografi Sonrası Gelişen Bir Komplikasyon: Kontrast Madde Nefropatisi ve Hemşirelik Yaklaşımları

Gülsüm Nihal Çürük1, Hatice Yüceler Kaçmaz1, Mehmet Güngör Kaya2
1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri

Koroner arter hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan girişimler esnasında sık görülen bir komplikasyon olan kontrast madde nefropatisi (KMN) hastanın mortalite ve morbiditesini, hastanede kalış süresini ve maliyetini arttırır. Kontrast madde nefropatisini önlemede yüksek riskli hastaların belirlenmesi, kontrast madde kullanımından 24 saat önce nefrotoksik ajanların kesilmesi, yeterli hidrasyonun sağlanması, yüksek riskli hastalarda kontrast madde miktarının azaltılması ve izoozmolar kontrast madde kullanımı, farmakolojik stratejiler ve çok yüksek riskli hastalarda hemodiyaliz ve hemofiltrasyon önerilmektedir. Bu yazıda koroner anjiyografi (KAG) sonrası KMN gelişen bir olgu ve hemşirelik yaklaşımlarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, kontrast madde nefropatisi, hemşirelik.


The Complication of Following Coronary Angiography: Contrast-Induced Nephropathy and Nursing Care

Gülsüm Nihal Çürük1, Hatice Yüceler Kaçmaz1, Mehmet Güngör Kaya2
1Erciyes University Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Kayseri
2Erciyes University Faculty Of Medicine, Cardiology Department, Kayseri

Contrast-induced nephropathy is a frequent complication of coronary diagnostic and interventional procedures, and is associated with significantly unfavorable outcomes, including major cardiovascular events, prolonged hospitalization, high costs and early death. For prevention of contrast-induced nephropathy, identifying high risk patients, withdrawal of potentially nephrotoxic drugs 24 hours before contrast administration, adequate intravenous hydration, reduction of contrast amount used and administration of the low-osmolality media in high risk patients, pharmacologic strategies and haemodialysis and haemofiltration in very high risk patients are recommended. In this paper, a case with contrast-induced nephropathy due to coronary angiography and nursing interventions are provided.

Keywords: Coronary angiography, contrast induced nephropathy, nursing.


Gülsüm Nihal Çürük, Hatice Yüceler Kaçmaz, Mehmet Güngör Kaya. The Complication of Following Coronary Angiography: Contrast-Induced Nephropathy and Nursing Care. Turk J Card Nur. 2015; 6(10): 121-128

Sorumlu Yazar: Gülsüm Nihal Çürük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale