E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kardiyovasküler Hastalıklarda Önemli Bir Belirleyici: Ağız Sağlığı [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(12): 55-65 | DOI: 10.5543/khd.2016.005  

Kardiyovasküler Hastalıklarda Önemli Bir Belirleyici: Ağız Sağlığı

Seçil Beyece İncazlı1, Serap Özer2
1İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü, İzmir
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Son yıllarda yapılan çalışmalar; kardiyovasküler hastalıklarda ağız sağlığının önemli belirleyicilerden birisi olduğunu göstermektedir. Kötü ağız hijyenine sahip olma, kardiyovasküler hastalık riskini arttırmaktadır. Sağlıklı/hasta bireylerin ağız sağlığının korunması ve sürdürülmesi, alışkanlığı olmayanlara bu alışkanlığın kazandırılması, bireylere danışmanlık hizmeti ve eğitimin verilmesi sorumluluğu hemşirelere aittir. Hemşirelerin bu sorumluluklarını yerine getirebilmesi; bireylerin ağız sağlığını değerlendirme bilgi ve becerisine, uygun değerlendirme araçlarını kullanmasına ve ağız bakımı uygulamalarını gerçekleştirmesine bağlıdır.
Bu makalede; kardiyovasküler hastalıklarda ağız sağlığının önemi konusuna vurgu yapılmıştır. Öncelikle ağız sağlığının sistemik etkileri tartışılmış, daha sonra da ağız sağlığı ve kardiyovasküler hastalık ilişkisi konusuna ayrıntılı bir şekilde değinilerek temel bakım uygulamaları belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler Hastalık, Ağız Sağlığı, Bakım, Hemşirelik


Important Determinants in Cardiovascular Disease: Oral Health

Seçil Beyece İncazlı1, Serap Özer2
1Izmir South Region Union Secretariat General Of Public Hospitals, Head Of Medical Services, Health Care Services, Izmir
2Department Of Internal Medicine Nursing, Ege University Faculty Of Nursing, Izmir

Studies in recent years show that oral health is an important determinant of cardiovascular diseases. Having poor oral hygiene, increase the risk of cardiovascular disease. Protecting and maintaining the oral health of patients, the achievement of the habit to non-habits, counseling and educating individuals are in the responsibility of nurses. Nurses to fulfill their responsibilities are dependent on knowledge and skills of oral health assessment, use of appropriate assessment tools and perform of oral care practices.
In this study, the importance of oral health in cardiovascular diseases was emphasized. First, the systemic effects of oral health was discussed, then the relation of oral health and cardiovascular disease was mentioned in detail and basic treatments were indicated.

Keywords: Cardiovascular Disease, Oral Health, Healthcare, Nursing


Seçil Beyece İncazlı, Serap Özer. Important Determinants in Cardiovascular Disease: Oral Health. Turk J Card Nur. 2016; 7(12): 55-65

Sorumlu Yazar: Seçil Beyece İncazlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale