E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Literatür İncelemeleri ve Klinik Araştırmalarda Önemi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2013; 4(6): 15-20 | DOI: 10.5543/khd.2013.008  

Literatür İncelemeleri ve Klinik Araştırmalarda Önemi

Sevda Türen1, Nuray Enç2
1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Sağlık alanında her gün binlerce çalışma yayınlanmakta ve çok hızlı bir bilgi birikimi ortaya çıkmaktadır. Araştırmacı ya da sağlık hizmeti sunucularının bu hıza ayak uydurabilmesi ve yenilikleri takip edebilmesi daha da zor hale gelmektedir. Bütün bu bilgilerin analiz ve senteziyle oluşturulan literatür incelemeleri (review), okuyucunun veya araştırmacının kısa zamanda ve donanımlı bilgi kaynağına ulaşmasını sağlar. Literatür incelemesi; ilgili literatürün gözden geçirilmesiyle her hangi bir çalışmanın parçası olabileceği gibi, başlı başına bir makale şeklinde de olabilir. Mevcut literatürün sistematik olarak incelenerek bağımsız çalışmalar halinde sunulması, geleneksel literatür incelemesi, meta-analiz ya da en iyi kanıt sentezi olmak üzere 3 farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Sistematik literatür incelemeleri; uygulanan katı, detaylı, tekrar edilebilir ve şeffaf metodolojileri sayesinde literatür seçiminde yanlılığı ortadan kaldırdığı veya en aza indirgediği için güvenilir bilgi kaynağı oluşturur. Bu çalışmada; literatür incelemelerinin temel özellikleri ve klinik araştırmalarda önemi vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Literatür incelemesi, klinik araştırma.


Literature Reviews and Its Importance in Clinical Studies

Sevda Türen1, Nuray Enç2
1Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Depermant Of İnternal Medicine Nursing, Istanbul Universty Florence Nightingale School Of Nursing, Istanbul, Turkey

Thousands of studies has been published in the field of medicine every day and knowledge accumulates very rapidly. It is getting more difficult for the researchers and health care providers to adapt with the ever changing knowledge and speed of the innoviations. Reviews generated by analysis and synthesis of all the information available in the literature provides easily accessible and qualitative source of information. Review of the relevant literature can be a part of any study or can be in the form of an article in itself. Systematic review of the literature can be presented in 3 different ways; traditional literature review, meta-analysis or the best evidence synthesis. Systematic literature reviews; by adopting strict, detailed, replicable and transparent methodologies eliminates or minimizes the bias due to the selection of literature and create a reliable source of information. Basic features of the review and its importance in the clinical studies are emphasized in this study.

Keywords: Review, clinical studies.


Sevda Türen, Nuray Enç. Literature Reviews and Its Importance in Clinical Studies. Turk J Card Nur. 2013; 4(6): 15-20

Sorumlu Yazar: Sevda Türen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale