E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Erişkinlerde Konjenital Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(11): 138-150 | DOI: 10.5543/khd.2015.013  

Erişkinlerde Konjenital Kalp Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Cansu Polat, Nuray Enç
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul

Konjenital kalp hastalıkları 1000 canlı doğumda 8 bebekte görülür. Günümüzde gelişen operasyon teknikleri, postoperatif bakım ve medikal tedaviler sayesinde konjenital kalp hastalıklı çocukların büyük bir bölümü erişkin döneme ulaşabilmektedir. Konjenital kalp hastalığı olan erişkinlerin bakımında hemşirelerin hastalığın altta yatan nedenlerini, klinik belirti ve bulgularını, mevcut defektin olası etkilerini ve hastanın yaşam şekli üzerindeki etkilerini bilmeleri hastaya verilecek olan bakımın planlanması ve değerlendirilmesinde önemlidir. Bu derlemede erişkinlerde konjenital kalp hastalıklarının patofizyolojisi, klinik bulguları, tanı/tedavi yöntemleri ve hemşirelik tanıları Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği-(North American Nursing Diagnosis Association-NANDA), Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (Nursing İntervention Classification-NIC),Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması (Nursing Outcomes Classification-NOC) taksonomik yapıları ile ele alındı.

Anahtar Kelimeler: Konjenital kalp hastalıkları, hemşirelik


Congenital Heart Disease and Nursing Care in Adults

Cansu Polat, Nuray Enç
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Nursing Faculty,i̇stanbul

Congenital heart disease occurs in 8 infants per 1000 live births. Nowadays a large portion of children with congenital heart disease can reach in adulthood due to developing operative techniques, postoperative care and medical treatment. In care of adults with congenital disease; the causes of disease, clinical symptos and signs, existing defect potential impacts and the impact of patient’s life style are known by nurses is important for planning and evaluating the care which is implemented to the patient. In this review, in adults pathophysiology of congenital heart disease, clinical manifestations, diagnosis / treatment and nursing diagnosis North American Nursing Diagnosis Association-(North American Nursing Diagnosis Association-NANDA), Nursing Interventions Classification (Nursing Intervention Classification NIC), Nursing Results Classification (Nursing Outcomes Classification-NOC) is dealt with taxonomic structures.

Keywords: Congenital heart disease, nursing


Cansu Polat, Nuray Enç. Congenital Heart Disease and Nursing Care in Adults. Turk J Card Nur. 2015; 6(11): 138-150

Sorumlu Yazar: Cansu Polat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale