EISSN 2149-4975
pdf
Telemonitoring for Heart Failure Management and Nursing [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 58-74 | DOI: 10.5543/khd.2015.005

Telemonitoring for Heart Failure Management and Nursing

Meral Altıok
Mersin University Health High School, Mersin, Turkey

Heart failure is a progressive condition and is associated with high patient mortality rates and frequent hospitalizations. Several different disease management interventions for patients with heart failure have been developed. Evidence-based disease management programs are designed to help individuals with chronic diseases improve self care and self- management, also provide better clinical information for clinicians. Telemonitörizasyo method is one of those approaches. Telemonitoring has the potential to improve the management of chronic illness and decrease preventable rehospitalizations and associated costs. The objective of this review is to discuss for heart failure disease management programs (structured telephone support, Telemonitoring) and to define the components of an efficient (patient education, self-care and self-management), nursing role and the current situation in our country.

Keywords: Heart failure, telemonitoring, patient education, nursing.

Kalp Yetersizliği Yönetiminde Telemonitörizasyon ve Hemşirelik

Meral Altıok
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Mersin

Kalp yetersizliği, mortalitesi ve hastaneye tekrar yatış sıklığı yüksek olan kronik ilerleyici bir klinik sendromdur. Kalp yetersizliği olan hastalar için birçok farklı hastalık yönetimi yaklaşımları geliştirilmiştir. Kanıt temelli hastalık yönetim programları kronik hastalığı olan bireylerin öz-bakım ve öz-yönetim becerilerini geliştirmelerine, klinisyenler için ise daha iyi klinik bilgi ve danışmanlık yapmalarına yardım etmek için tasarlanmıştır. Telemonitörizasyon yöntemi bu yaklaşımlardan biridir. Telemonitörizasyon kronik hastalığın yönetimini geliştirme, önlenenebilir tekrarlı yatışları ve maliyeti azaltma potansiyeline sahiptir. Bu derlemenin amacı kalp yetersizliği hastalık yönetimi programlarını (Planlanmış Telefon Desteği, Telemonitörizasyon), önemli bileşenlerini (hasta eğitimi, öz-bakim ve öz-yönetim), hemşirenin rolünü ve ülkemizdeki mevcut durumu tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, telemonitorizasyon, hasta eğitimi, hemşirelik.

Meral Altıok. Telemonitoring for Heart Failure Management and Nursing. Turk J Card Nur. 2015; 6(9): 58-74

Corresponding Author: Meral Altıok, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular Nursing