E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kalp Yetersizliğinde Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(1): 17-25 | DOI: 10.5543/khd.2016.99609  

Kalp Yetersizliğinde Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları

Serap Özer
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

Kalp yetersizliği; tüm dünyada kadın ve erkeklerde en sık görülen morbidite ve mortalite nedeni olan kardiyovasküler hastalıklar içerisinde başlı başına prevelans ve insidansı arttıran tek majör kardiyovasküler bozukluktur. Kardiyovasküler hastalıkların son evresi olan kalp yetersizliğinde hastaların % 50’sinde akut dekompanzasyon dönemleriyle stabilite bozulmaktadır. Hemşireler kalp yetersizliği olan hastaların bakımında ve yaşam kalitelerinin geliştirilmesinde oldukça etkin bir role sahiptir. Bakımda hasta sonuçlarını iyileştirmeyi, hastane yatışlarını, hastanede kalış süresini, maliyeti ve mortaliteyi azaltmayı amaçlamaktadır. Kalp yetersizliği dekompanzasyonunu önleyebilen hastalık yönetimi yaklaşımı içerisinde hemşireler; farmakolojik ve non-farmakolojik girişimleri uygulamak için güncel kılavuzların önerilerini dikkate almak durumundadır.

Bu makalede; kalp yetersizliği yönetim programlarının temel prensipleri doğrultusunda kanıta dayalı bakım önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, kanıta dayalı uygulama, bakım


Evidence-Based Care Practices in Heart Failure

Serap Özer
Medical Nursing Department, Ege University Faculty Of Nursing, Izmir

Heart failure is the only majör disorder which increases the prevalance and incidence among cardiovascular diseases leading to morbidity and mortality that are commonly observed in men and women all over the world. In heart failure, which is the last stage of cardiovascular diseases, stability fails in 50% of the patients in acute decompensation periods. Nurses have a quite effective role in improving the care and life quality of the patients with heart failure. The aim in care is to improve the results of the patients and to decrease the hospitalisation, duration of hospital stay, cost and mortality. In disease management approach which can prevent heart failure decompensation, nurses should consider the current guidelines to apply the pharmacologic and non-pharmacologic interventions.

In this artcile, evidence-based care recommendations have been proposed in accordance with the fundamental principles of heart failure management programs.

Keywords: Heart failure, evidence-based practice, care


Serap Özer. Evidence-Based Care Practices in Heart Failure. Turk J Card Nur. 2016; 7(1): 17-25

Sorumlu Yazar: Serap Özer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale