E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 10 Sayı : 22 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 10 (22)
Cilt: 10  Sayı: 22 - Ağustos 2019
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Sonrası Hastaların Başa Çıkmasında Öz Etkililik Algıları
Self-Efficacy Perceptions in Coping of the Patients’ Post-Coronary Artery Bypass Graft Surgery
Miray Eşlik, Aynur Çetinkaya
doi: 10.5543/khd.2019.73644  Sayfalar 41 - 49

2.
Atriyal Fibrilasyon Tanısı Olan Hastalarda Obstrüktif Uyku Apnesi ve Uyku Kalitesinin Belirlenmesi
Obstructive Sleep Apnea and Determination of Sleep Quality in Patients with Atrial Fibrillation Diagnosis
Şeyma Şengül, Hilal Uysal
doi: 10.5543/khd.2019.13008  Sayfalar 50 - 58

3.
Kalp Yetersizliği Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinde Algılanan Bakım Yükü ve Etkileyen Faktörler
Perceived Caregiver Burden and Associated Factors Among Family Caregivers Providing Care for Heart Failure Patients
Zehra Gok Metin, Aylin Helvacı
doi: 10.5543/khd.2019.59454  Sayfalar 59 - 66

4.
Bireylerin Kardiyovasküler Sağlık Durumlarının ve İyilik Hallerinin Belirlenmesi
Determination of Cardiovascular Health Status and Well-Being of Individuals
Hilal Uysal, Hanım Büşra Oruçoğlu
doi: 10.5543/khd.2019.37039  Sayfalar 67 - 77

DERLEME
5.
İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörü Olan Hastalarda Ölüm Kaygısı ve Bakım
Death Anxiety and Care in Patients With Implantable Cardioverter Defibrillator
Mediha Sert, Zeynep Ozer
doi: 10.5543/khd.2019.52244  Sayfalar 78 - 86

OLGU SUNUMU
6.
Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Komplike Tip-A Aort Diseksiyonunda Günlük Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Preoperative and Postoperative Nursing Care Based on the Model of Daily Living Activities of a Patient With Type-A Aortic Dissection: A Case Report
Gizem Açıkgöz, Özlem İbrahimoğlu
doi: 10.5543/khd.2019.64935  Sayfalar 87 - 95 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale