E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 3 Sayı : 4 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Turk J Card Nur: 3 (4)
Cilt: 3  Sayı: 4 - Ekim 2012
Özetleri Gizle | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Nuray Enç
Sayfa 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kronik Kalp Yetersizliği Hastalarının Hastane İçi Hemşirelik Bakımı
Nursing Care of Patients Chronic Heart Failure in The Hospital
Nuray Enç, Havva Öz Alkan
doi: 10.5543/khd.2012.009  Sayfalar 85 - 100
Kronik kalp yetersizliği olan hastaların direnci düşüktür, bakımı komplekstir ve hasta sayısı dramatik olarak artmaktadır. Bu durum bakım verenler için sorun oluşturur. Kronik kalp yetersizliği, farmakolojik ve nonfarmakolojik yönleriyle multidisipliner ekip çalışmasını gerektirmektedir. Kronik kalp yetersizliği yönetim programlarında hemşire ekip üyeleri arasında işbirliği sağlar. Hemşire ayrıca hasta bakımı-eğitimi ve öz bakım uygulamalarını sürdürür. Bu makalede kronik kalp yetersizliği olan hastaların hastane içi hemşirelik bakımı anlatılmaktadır ve planlanan girişimler ile ilgili gerekli açıklamalar bulunmaktadır.
There is low resistance in the chronic heart failure patients, care is complex and dramatically is increased the number of patients. This situation creates a problem for caregivers. Chronic heart failure pharmacologically and nonpharmacologically, requires multidisciplinary teamwork. Nurses provides cooperation among team members in the chronic heart faiulere management programs. In addition nurses make patient care-education and self-care. In this article describes the nursing care of patients with chronic heart failure in the hospital and necessary explanations on the planned procedures.

3.
Kronik Kalp Yetersizliğinde İlaçların Güvenli Kullanımı
Safe Use of Drugs in Chronic Heart Failure
Nuray Enç, Havva Öz Alkan
doi: 10.5543/khd.2012.010  Sayfalar 101 - 109
Kalp yetersizliği kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Tıbbi ve teknolojik ilerlemelere rağmen kalp yetersizliğinin mortalite oranı yüksek ve prognozu kötüdür. Kalp yetersizliğinde mortalite ve morbiditeninin azaltılması uzun dönemde ilaç kullanımını gerektirir. Hastanın tedavi planına uyumsuzluğu hastaneye tekrar yatışlara ve hastalığın seyrinin kötüleşmesine neden olur. İlaçların dikkatli bir şekilde kullanılması tedavinin başarısını arttırır. Bu makalede kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan ilaçların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, ilaçların ne amaçla verildiği, hemşirelik uygulamalarında ve hasta eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmaktadır.
Heart failure is a chronic and progressive disease. Despite of medical and technological advances mortality rate is high and prognosis of heart failure is poor. Reducing morbidity and mortality in patient with heart failure require long-term drug used. Noncompliance of the patient treatment plan cause readmission to hospital and worsening course of the disease. Carefully use of drugs wil increase the success of treatment. In this article, drugs used to treat heart failure in order to ensure the effective implementation of the drugs are given for what purpose and describes considerations for nursing practice and patient education. 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale